Fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen: interview met Carl Van Biervliet

Carl Van BiervlietDoor de hoge fiscale druk in België gaan mensen op zoek naar optimalisaties om zo weinig mogelijk belastingen te betalen, en een vennootschap biedt die mogelijkheden. TaxWorld sprak met Carl Van Biervliet, auteur van “Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen” over de noodzaak van dit boek.

Vaker vennootschap sinds eenpersoonsBVBA

Sinds de wettelijke invoering van de eenpersoonsBVBA hebben heel wat zelfstandigen de stap gezet naar hun eigen vennootschap.
“Maar waar veel zelfstandigen zich niet bewust van zijn, is dat het geld van de vennootschap is, niet van hen persoonlijk. Als geld uit de vennootschap uitgekeerd wordt aan de zelfstandige, moet daar een etiket op gekleefd worden: is het een dividend, interest, loon, opname rekening-courant, enz…”, stelt Carl Van Biervliet. En dat gecombineerd met de hoge fiscale druk in België maakt ruimte voor optimalisatie. Bijgevolg was er nood aan een basiswerk over hoe er nu nog fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap kan gehaald worden. Carl Van Biervliet vervolgt: “Het boek heeft als doel een rode draad te zijn: hoe kan ik op een fiscaalvriendelijke manier geld uit mijn vennootschap halen? In het boek zijn heel wat verwijzingen en rechtspraak toegevoegd. Alles in de wereld wordt namelijk moeilijker en ingewikkelder. Je kunt in het boek opzoeken hoe de fiscus kijkt naar een bepaalde handeling. Hoe kijkt de rechtspraak er naar? Wat houd ik uiteindelijk over? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de discussies? Deze nieuwe editie is enkele honderden pagina’s dikker. Dat zegt veel over de complexiteit van de wetgeving.”

De bezoldiging: bekend maar onbemind

De gekendste vorm om geld uit de vennootschap te halen, is de bezoldiging. En iedereen zegt wel dat een bezoldiging niet interessant is omdat die zwaar belast wordt. “Dat is waar”, zegt Carl Van Biervliet “maar tot op zekere hoogte is het wél interessant om een bezoldiging te hebben. Denk maar aan de belastingvrije som. Als je veel kinderen ten laste hebt, dan is het wel interessant om een bezoldiging uit de vennootschap te halen. Een groepsverzekering, de verzekering gewaarborgd inkomen zijn eveneens verbonden met je inkomen. Een bezoldiging heeft zijn nadelen: je belandt snel in hoge schijven. Maar het heeft ook bepaalde voordelen. Het moet met andere woorden geval per geval bekeken worden.”

Sinds Di Rupo I: stijgende fiscale druk

De nieuwe maatregelen van onze regering onder leiding van Di Rupo hebben natuurlijk hun gevolgen. De fiscale druk op alle mogelijke middelen vanuit de vennootschap stijgt.
“En we betalen al veel belastingen. Volgens recente berekeningen ging er in 2011 al ongeveer 44 % van het BBP naar de Staat. Dit is veel en dan beweert de regering nog dat er te weinig belasting wordt betaald. Dit zorgt ervoor dat ondernemers ontmoedigd raken. En sommigen overwegen sterk om te delokaliseren, ze willen hun bedrijf dus in het buitenland vestigen.” stelt Carl Van Biervliet. “De verwachtingen zijn dat er bij deze begrotingscontrole opnieuw belastingen zullen bijkomen. Er is een kans dat het btw-percentage omhoog gaat. En we zijn al één van de zwaarst belaste OESO-landen. Misschien moet de regering toch wel luisteren naar wat Europa vraagt en kijken naar de “achterdeur” i.p.v. almaar zwaardere belastingen te heffen. Voor ons blijft het bij al dit fiscaal geweld van belang om aan de keizer te geven wat aan hem toekomt, maar ook niet meer…”

Het schrikbewind van de fiscus

“Mensen zijn ook meer en meer op zoek naar zekerheden en willen geen problemen met de fiscus. Er wordt een schrikbewind gehanteerd: 309 %, we gaan de vruchtgebruikconstructies aanvallen, enz.
Maar het is geen fraude om het vruchtgebruik van een onroerend goed te kopen.” aldus Carl Van Biervliet en hij verduidelijkt “Een zelfstandige wil een winkel beginnen op een bepaalde locatie. Hij wil geen onroerend goed kopen maar wil wel de zekerheid dat hij zijn zaak tot zijn pensioen kan uitbaten. Bij huur is er geen dergelijke zekerheid. Vruchtgebruik is een recht om gedurende een bepaalde termijn, bijvoorbeeld 20, 25 jaar die winkel te gebruiken. Er is een grotere zekerheid en hij kan ervoor lenen, zelfs hypothecair. Waarom zou je het dan niet doen? Ook bij zijn pensioen is het gemakkelijker om eruit te stappen; hij hoeft het onroerend goed niet meer te verkopen. ”

Bedrijfswagens: onzekerheid troef

Een volgend probleem dat voor veel onzekerheid zorgt bij onze klanten is de berekening van het VAA op een bedrijfswagen. Carl Van Biervliet nuanceert: “Het is wel zo dat in België, in vergelijking met de ons omringende landen, het nog altijd redelijk fiscaalvriendelijk is om via uw vennootschap een bedrijfswagen te krijgen. Bij onze buurlanden wordt dit toch wel zwaarder belast. De bedrijfsleiders zijn dit ook gaan optimaliseren en betalen minder. Auto’s worden vaker privé gekocht of enkel beroepsmatig gebruikt. Een kleinere wagen met lagere CO2-uitstoot zal makkelijker gekocht worden dan een auto met hogere CO2-uitstoot.”
Hij vervolgt “Maar er is veel te lang onduidelijkheid. Er is een derde FAQ-lijst rond de berekening van het VAA bedrijfswagens gepubliceerd. Terug een nieuwe berekening, terug nieuwe regels. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid, geen rechtszekerheid en dit in combinatie met de hoge fiscale druk, maakt bedrijfsleiders nerveus. Terwijl België toch een land is dat leeft van ondernemers...”

Fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen 2012 Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen
Carl Van Biervliet - Accountant-belastingconsulent, vennoot Vandelanotte  


 

Gepubliceerd op 19-11-2012

  785