Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap: hoe moet het verder als wij er niet meer zijn?

Dit is de hamvraag voor ouders van een kind met een verstandelijke handicap. Wat moet er gebeuren met hun kind als zij er niet meer zijn? Hoe organiseren zij best hun erfenis zodat hun kind ook na hun overlijden een veilige toekomst wacht?

Rudi Mattheus schreef daarom het boek “Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap”. Dit boek biedt aan de ouders, broers en zussen, familiale planners en iedereen die begaan is met de toekomst van deze kinderen een praktisch houvast met stevige juridische back-up. Broodnodig, want familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap ligt een stuk complexer dan gewone familiale planning.

TaxWorld polste bij Rudi Mattheus naar het hoe en waarom van het boek.

Wanneer en hoe ontstond de idee om een boek te wijden aan dit onderwerp?

Naar aanleiding van een gespreksavond voor vzw Schoonderhage, een vzw die opvang voorziet voor mensen met een verstandelijke handicap, stelde ik volgende zaken vast:

  • Familiale planning voor deze doelgroep is toch nog wel iets anders dan de traditionele opdrachten die wij met ons kantoor AXIS Finance hierin doen en waarbij de focus meer ligt op het fiscale/financiële aspect en helemaal niet op het zorgaspect. 
  • Willen wij deze mensen kunnen helpen dan moeten wij hun leefwereld en hun problematiek begrijpen. Kortom, we moeten beginnen met instuderen wat de traditionele oplossingen zijn die zij voorgeschoteld krijgen, wij moeten de problematiek van de tegemoetkomingen onder de knie krijgen, weten hoe het beschermingsstatuut in mekaar zit, enz… 
  • De dankbaarheid en eerlijkheid die je van deze mensen krijgt wanneer je ze geholpen hebt is niet in woorden te vatten en geeft een enorme arbeidsvreugde

Op basis van de ervaringen en de kennis die wij in deze materie opdeden zagen wij dat er enerzijds in de literatuur niets was dat op een eenvoudige manier de mogelijkheden beschreef. Daarop is dan de idee ontstaan: waarom bundelen we onze ervaringen niet in een boekje zodat de ouders een basis hebben waarop ze kunnen terugvallen wanneer ze deze problematiek aankaarten met professionele adviseurs.

Daarom ook hebben wij in het boek een eerste algemeen deel opgenomen waarin basisbegrippen worden uitgelegd die nodig zijn om het ‘gespecialiseerde’ deel te begrijpen. In een tweede deel wordt gedetailleerd nagegaan welke oplossingen er in de praktijk bestaan en in welke mate die effectief hun doel bereiken.

Wat wij ook vaststelden was dat er eigenlijk geen enkele valabele oplossing op de markt is die betaalbaar is en voor alle mogelijke gevallen een oplossing biedt. Wij hebben dan een vergelijkend onderzoek gedaan van alle mogelijke rechtsvormen, rechtsfiguren en oplossingen en hebben voor elk daarvan de voor- en nadelen opgesomd.

Wat zijn de eerste reacties op uw boek?

Het valt vooral op hoe complex deze materie is voor mensen die hier niet beroepsmatig mee bezig zijn. De voorbeelden in het boek brachten echter veel verduidelijking en waren herkenbaar. Wat ook opvalt, is dat er nog een zwaar taboe rust op financiële planning, zelfs bij gezinnen die niet met de problematiek van een verstandelijk beperkt kind worden geconfronteerd.

Werd of wordt u soms ook gecontacteerd met vragen van ‘brussen’: de broers of zussen van de persoon met een verstandelijke handicap? Want ook voor hen is de vraag ‘hoe moet het verder als onze ouders er niet meer zijn?’ belangrijk.

Ja. Zij werden dan meestal als voorhoede uitgespeeld om eens te komen polshoogte nemen. Wanneer zij dan een goed gevoel hadden bij de ontmoeting kwam de overlevende ouder de volgende vergadering mee.
Noteer dat het dus altijd ging om situaties waarbij er maar 1 ouder meer leefde en waarbij degene die de eerste keer langskwam altijd de persoon was die de verdere verzorging voor het zorgenkind op zich ging nemen na het overlijden van de ouder(s).
Wij vragen trouwens expliciet aan de ouder(s) om hun andere kinderen bij dit ganse proces zoveel mogelijk te willen betrekken. Dit kan alleen maar in het voordeel van het gehandicapte kind zijn.

Toch één goeie raad: hoe complex en moeilijk het ook is om een financiële planning te doen, u doet het beter vroeg dan laat!

Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Rudi Mattheus - Vennoot AXIS Finance

Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn? Theorie en praktijk voor iedereen die begaan is met zorgenkinderen

Gepubliceerd op 02-07-2014

  547