Exclusief interview met Tony Lamparelli

Tony LamparelliDe btw-tarieven die van toepassing zijn in de bouwsector zijn bijzonder complex en wijzigen bovendien voortdurend. Een nieuw boek bespreekt en verheldert niet alleen de algemene regels, maar maakt de lezer ook wegwijs in de specifieke en bijzonder talrijke btw-bepalingen voor de aankoop en de bouw van onroerende goederen.
Reden genoeg, vond TaxWorld, voor een gesprek met Tony Lamparelli, de auteur van dit boek.

1. Tony Lamparelli, wie bent u? 

Ik ben Luikenaar - en uiteraard vurig supporter van Standard -  en ben hoofdinspecteur bij de FOD Financiën. Na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan van een btw-controlecel, wilde ik eens iets anders dan het “veldwerk” en ben ik aan de slag gegaan in een meer juridische cel, namelijk die van de dienst btw-geschillen. Omdat onderwijs en opleiding mijn ding zijn, ben ik ook docent aan de Belgische Kamer van boekhouders, boekhouders-experten en fiscale raadslui van Brussel, en aan de Haute Ecole de la Province de Liège (specialisatie fiscale wetenschappen).   

2. U publiceert een werk over de btw en de lagere btw-tarieven in de bouw. Wat heeft u daar toe aangezet?

De vele vragen van aannemers, boekhouders en architecten, die zich vaak zorgen maken over het btw-tarief dat ze moeten toepassen voor een of ander vastgoedproject. Ik heb daarbij ook kunnen vaststellen dat er nergens volledige, precieze en begrijpelijke informatie voorhanden is die gebundeld is in één bron. Om te vermijden dat geïnteresseerden zelf hun info moeten gaan puren uit een wirwar van informatiebronnen, was het zeker geen overbodige luxe om een boek samen te stellen dat niet alleen praktisch en juridisch is, maar ook nog eens gebruiksvriendelijk! 

3. U hebt reeds tal van artikelen, studies, boeken, … op uw naam. Wat heeft u er precies toe aangezet om te gaan schrijven en wat was uw drijfveer in dit avontuur?

Als jonge kerel droomde ik er van om fantastische verhalen te schrijven in de trant van “Lord of the Rings” ... Toen ze me een kleine tien jaar terug vroegen om een wetenschappelijke studie op te stellen, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Dat is weliswaar geen roman of zo, maar toch was het een beetje alsof ik een van mijn dromen kon realiseren ...
 

4. Duikt u naast de talloze professionele lectuur ook wel eens in een krant, tijdschrift of boek?

Dat is nogal verdeeld. Maar ik moet wel toegeven dat ik in de zomerperiode soms een tijdschrift ter hand neem, en daar zit al eens een “boekske” tussen! Het is dan ook wat kalmer en dan lees ik graag de nieuwste roddels over de internationale jet set. 
 

5. Wat zijn uw geliefkoosde auteurs en wat is het laatste boek dat u hebt gelezen? Wat vond u daar van?

Uiteraard gaat mijn voorkeur uit naar schrijvers van fantastische of middeleeuwse verhalen zoals John TOLKIEN [nvdr: Lord of the Rings] en Lisa SMITH [nvdr: Vampire Diaries]. Laatst nog zat ik met de neus in een werk van George MARTIN, auteur van “A Game of Thrones”. Het eerste deel (A Song of Ice and Fire) werd onlangs nog in een televisiereeks gegoten, en daarom wilde ik ook de ontknoping van het verhaal kennen. 

6. Als een dag nu eens 26 uur zou tellen, kunt u ons dan zeggen wat u in die twee extra uur zou doen?

Twee uur meer met de fiets rijden! Ik ben namelijk een echte fan van het fietsen op de weg. Ik ben lid van een amateurclub en elke zondag is de doelstelling als eerste aan te komen op de top van de heuvels die we op onze tocht aandoen. Maar zoals het er nu voor staat, ben ik al blij dat ik het podium haal ... 

7. Welk onderwerp in de actualiteit is u de jongste maanden het meest bij gebleven?

De gevechten in Syrië! Ik kan me vreselijk druk maken over het feit dat China en Rusland iedere keer op de rem gaan staan als de VN actie wil ondernemen, en dat terwijl deze organisatie precies werd opgericht om “politieman van de planeet” te zijn en minderheden te beschermen. Ik vind dat ze dat vetorecht, dat indertijd werd verleend aan de vijf sterkste leden van de VN, gerust mogen intrekken ...

8. Ter afronding… u weet dat Brussel dit jaar de gastronomie in de kijker zet aan de hand van tal van activiteiten. Hebt u restaurantjes die u kunt aanraden aan onze lezers?

Ik heb niet zo vaak de tijd om lang in Brussel rond te hangen wanneer ik in de hoofdstad ben, maar onlangs nog heb ik geluncht in “Resto Henri” in de Sint-Katelijnewijk. Prettig sfeertje en vooral de vegetarische lasagne is er overheerlijk!

De verlaagde btw-tarieven in de bouwsector De verlaagde btw-tarieven in de bouwsector 


 

Gepubliceerd op 27-09-2012

  472