Erkend intern boekhouder-fiscalist – een beroepstitel binnen handbereik!

Wacht niet langer : einde van de overgangsperiode op 31 december 2013.

Wist u het al? Sinds 1 juli 2013 erkent het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten het beroep van "interne boekhouder" (zowel bedienden als ambtenaren). Let wel: de titel van "erkend intern boekhouder-fiscalist" bekomt men op volstrekt vrijwillige basis.

Voorheen was enkel het beroep van de zelfstandige boekhouders-fiscalisten (externen) erkend. Voor hen is de aansluiting bij het BIBF en het dragen van de titel verplicht (wettelijk monopolie). Het BIBF telt op dit ogenblik 6.000 leden en stagairs.

Goed nieuws dus: voortaan kunnen ook boekhoudkundige bedienden en ambtenaren (internen) een aanvraag indienen om deze erkende titel, die garant staat voor kwaliteit, te mogen voeren.

Talrijke voordelen voor de interne boekhouders

De titel van ‘erkend intern boekhouder-fiscalist’ en de erkenning van het beroep van boekhoudkundige bedienden en ambtenaren bieden hen tal van mooie perspectieven : 

  •  hun competenties verzilveren;
  • een meer alomvattende beheersing van de boekhoudkundige en fiscale materies verwerven waardoor een nieuwe wereld opengaat; 
  • zich aansluiten bij het netwerk van de 6.000 huidige leden van het BIBF; 
  • een nieuwe uitdaging aangaan.

Ook voor de werkgever een buitenkans

Met een erkend intern boekhouder onder zijn medewerkers beschikt de werkgever over een kwaliteitslabel en kan hij er zeker van zijn dat deze boekhouder over een geactualiseerde beroepskennis beschikt. Argumenten waarvoor de werkgever niet ongevoelig kan blijven.

De onderneming zal inderdaad als eerste de voordelen van de nieuwe regeling en organisatie van het beroep ondervinden. Kunnen beschikken over werknemers die gevormd zijn conform de boekhoudkundige en fiscale vereisten, is een echt pluspunt. Een kwaliteitsgarantie voor de werkgever en een permanente kennisupdate voor de erkende interne boekhouders.

Bovenop deze talrijke voordelen zal er tevens een sterkere dialoog mogelijk zijn tussen de onderneming (via de erkende interne boekhouder) en haar externe gesprekspartners (zelfstandige boekhouders, revisoren en controleurs). Ze zullen immers dezelfde kennis delen en dezelfde taal spreken.

Overgangsperiode tot 31 december 2013

Met het oog op de nieuwe wettelijke titel is er vooreerst een overgangsperiode ingesteld. Wie over een erkend diploma beschikt en minimum 5 jaar beroepservaring in boekhoudkundige werkzaamheden heeft of wie geen erkend diploma bezit, maar wel 8 jaar beroepservaring kan voorleggen, kan tot het beroep toetreden zonder voorafgaande stage. Hij/zij dient wel te slagen voor een praktisch bekwaamheidsexamen. De dossiers moeten ten laatste op 31 december 2013 ingediend zijn. Geen minuut te verliezen dus!

Enkele aandachtspunten

Pas afgestudeerden en wie niet voldoet aan de voorwaarden van de overgangsperiode, kunnen de stage BIBF sinds 1 juli 2013 ook als internen vervullen.

Dit biedt een niet te onderschatten voordeel. Eenmaal aanvaard kan de stagiair gedurende zijn aansluiting bij het BIBF - als stagiair en later als lid - immers overstappen van het statuut van interne naar dat van externe en omgekeerd. Hij of zij zal het voordeel van de reeds doorlopen stage niet verliezen bij een dergelijke overschakeling. De stage is overigens op dezelfde basis gestoeld. De boekhoudkundige bediende krijgt dezelfde afwisselende en geactualiseerde vorming als de zelfstandige boekhouder.

Het beroep van boekhouder-fiscalist verenigt voortaan de interne (bedienden/ambtenaren) en externe (zelfstandigen) beroepsbeoefenaars. De zelfstandigen die vroeger hun titel niet langer mochten dragen wanneer ze bedienden of ambtenaren werden, kunnen deze nu behouden, ongeacht hun statuut. Een echte buitenkans en de erkenning dat hun kwaliteitsvolle beroepsuitoefening wordt voortgezet in hun nieuwe statuut.

Meer info

U vindt alle informatie over de titel van erkend intern boekhouder op de website van het BIBF

Jean-Marie Conter, Voorzitter van het BIBF
Xavier Schraepen, Ondervoorzitter van het BIBF

Gepubliceerd op 14-11-2013

  342