Eerste stappen naar een vernieuwd ondernemingsrecht

Gepubliceerd op 02-05-2018

Minister Geens werkt al maandenlang aan een grondige hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Met de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (BS 27 april 2018) is een eerste stap gezet. De wijzigingen worden nog geïntegreerd in het Wetboek van Vennootschappen, omdat het nog altijd wachten is op dat vernieuwd Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De meeste bepalingen van deze wet treden in werking op 1 november 2018 (deze datum kan worden vervroegd door een KB), maar de aanpassingen aan boek XX van het WER worden op de valreep van toepassing op 1 mei 2018 (m.a.w. gelijktijdig met de insolventiewetgeving, o.a. boek XX WER die op 1 mei van kracht wordt).

Tien belangrijke punten van de wet van 15 april 2018

1) Het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen op basis van de gevoerde activiteiten valt weg. De stille handelsvennootschap wordt afgevoerd en wordt voortaan de stille vennootschap; de tijdelijke handelsvennootschap wordt de tijdelijke vennootschap.

2) Alle vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn voortaan ‘ondernemingen’. En alle ondernemingen vallen onder het ondernemingsrecht, zoals o.a. het insolventierecht. Dat heeft voornamelijk gevolgen voor vennootschappen van vrije beroepers en landbouwvennootschappen.

3) Met het insolventierecht worden de aansprakelijkheden verbonden aan het faillissement uitgebreid.

4) De rechtbank van koophandel wordt in een nieuw jasje gestoken en mag zich voortaan de ondernemingsrechtbank noemen.

5) De handelingen van een onderneming hebben voortaan altijd een ondernemingskarakter. Hierdoor worden de regels die golden voor handelaars van toepassing op alle ondernemingen.

6) Het bewijs door en tegen ondernemingen wordt gewijzigd.

7) Boek VII. Betalings- en kredietdiensten in WER ondergaat ook enkele wijzigingen op vlak van wisselbrieven, orderbrieven, protesten en cheques.

8) In Boek X van het WER wordt de materie van de vervoersovereenkomst ingevoegd.

9) Het Wetboek van Koophandel verdwijnt. De naam wordt gewijzigd en de inhoud is beperkt tot twee domeinen.

10) In de Franstalige versie wijzigt de naam van de maatschap: vroeger was er sprake van ‘société de droit commun’ voortaan wordt dat ‘société simple’.

Wat komt er nog?

Hier en daar zijn er inconsistenties en een aantal onlogische zaken in de wet vast te stellen. Wellicht volgen hier nog aanpassingen op.

Wat doet monKEY?

De redactie van monKEYwerkt naarstig aan het aanpassen en actualiseren van de commentaarteksten in de modules vennootschapsrecht, BVBA in de praktijk en NV in de praktijk.

Ondertussen is het nog geduldig afwachten naar de beloofde grondig hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. We kijken er reikhalzend naar uit.

Valérie Davin

  991