Een geschenkcheque met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

Uw werknemers eens op een andere manier belonen? Het kan. Bijvoorbeeld door ze voor een gelegenheid als Sinterklaas of Kerstmis een geschenkcheque te geven. Voor uw werknemer is dat erg interessant, want het is een onbelast sociaal voordeel. Deze bijzondere cheques zijn voor de werkgever zelfs als beroepskost aftrekbaar. Maar let op: er zijn nog andere geschenkcheque-formules, met andere fiscale gevolgen. We geven wat meer duiding.

Geschenkcheques algemeen: belastbaar voordeel van alle aard versus vrijgesteld sociaal voordeel

In principe is een geschenkcheque voor de werknemer een voordeel van alle aard.  Dat betekent: belastbaar bij de werknemer, en als beroepskost aftrekbaar bij de werkgever.

Geschenkcheques van geringe waarde (met een maximale waarde van 50,00 EUR) die met een duidelijk sociaal doel worden uitgereikt, worden dan weer behandeld als een sociaal voordeel. Dat betekent: vrijgesteld bij de werknemer, maar niet als beroepskost aftrekbaar voor de werkgever.

Een speciaal geval: geschenkcheques met Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

Voor geschenkcheques die worden uitgereikt ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of een patroonsfeest van de sector (bv. Sint-Elooi) geldt een bijzonder regime

Bijzonder is dat het een vrijgesteld sociaal voordeel is voor de werknemer, maar tegelijkertijd toch aftrekbaar blijft voor de werkgever. Voorwaarden zijn dat alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen en dat het bedrag van de cheque niet meer bedraagt dan 35,00 EUR. Per kind ten laste van de werknemer mag er een bijkomend bedrag van 35,00 EUR worden gegeven.

Andere gevallen: huwelijksgeschenken, eervolle onderscheidingen en pensionering 

Ook bij het huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning van de werknemer, kan de werkgever een belastingvrij geschenk geven (via een geschenkcheque of een premie). Het geschenk mag maximaal 200,00 EUR bedragen: wat meer wordt gegeven, wordt wel belast.
De werkgever mag de kost aftrekken.

Daarnaast kan de werkgever ook een personeelslid dat op pensioen gaat of een eervolle onderscheiding krijgt, belastingvrij in de bloemetjes zetten. Ook hier is de uitkering niet belast bij de werknemer, maar kan de werkgever de kost wel aftrekken. Voor een eervolle onderscheiding mag er een bedrag van maximaal 105,00 EUR worden uitgekeerd. Bij de pensionering of wanneer de werknemer toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag  (vroeger brugpensioen genoemd) mag het een beetje meer zijn: 35,00 EUR per dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van 105,00 EUR.

Gepubliceerd op 05-12-2016

  530