Economische beroepen bundelen krachten: fusie tussen IAB en BIBF

Gepubliceerd op 16-07-2018

Kris Peeters, minister van Economie en Consumenten en minister Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie kondigden vrijdag 13 juli de oprichting aan van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA). Het is het resultaat van de fusiegesprekken tussen het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) en het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten). Het BIBF en het IAB verheugen zich dat de ministers dit project steunen en dat de ministeraad deze beslissing genomen heeft. Het project beoogt een kwaliteitsverhoging en de beroepsbeoefenaars van de toekomst zullen nog beter opgeleid worden zodat ze optimaal kunnen tegemoetkomen aan de noden van ondernemingen en de oprukkende digitalisering.

Verwacht wordt dat de fusie van het IAB en het BIBF van kracht zal in het voorjaar 2019. Hierdoor wordt een organisatie gevormd die samen ruim 15.000 leden (natuurlijke personen) telt waarvan 3000 stagiairs.

De bedoeling van de fusie is om een kader te creëren waar transparantie, synergie en efficiëntie sleutelwoorden zijn. Een pluspunt voor huidige beroepsbeoefenaars, maar vooralvoor de ondernemingen. Het nieuwe Instituut zal deelnemen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle beroepsstandaarden, zowel in de privésector als in de publieke sector. Kwaliteitscontrole zal gebeuren met het oog op het belang van de cliënten, ondernemingen en vrije beroepsbeofenaars.De disciplinaire procedures zullen door een volledig onafhankelijk orgaan worden geleid.

Krachten en middelen zullen worden gebundeld om detoekomstige beroepsbeoefenaarsop het einde van het traject tot een niveau te begeleiden waar ze kunnen inspelen op de toekomstige behoeften van ondernemingen, met hulp van het Instituut de stagemeesters en in nauw overleg met het onderwijs. Dit verhindert niet dat alle diploma’s, die toegang verlenen tot de stage van de oude instituten, blijven toegang verlenen tot de stage van het nieuwe instituut. Een doorgedreven dialoog en partnership met de onderwijsinstellingen staan hoog op de agenda om samen met het instituut voor praktische kennis te zorgen en te anticiperen op de nieuwe uitdagingen van de ondernemingen en de economie.

Het wetsvoorstel respecteert het protocolakkoord van september 2017 tussen beide instituten en voorziet dat de beroepsbeoefenaars van beide instituten hun huidige bevoegdheden blijven behouden. Ook al zullen hun professionele titels na de fusie worden aangepast conform de nieuwe gehanteerde titels die aanleunen bij de gangbare Engelse terminologie:  

  • Tax Accountant of Fiscaal accountant voor de huidige BIBF leden.
  • Certified Tax Accountant (gecertificeerd fiscaal accountant) en Certified Tax Advisor (gecertificeerd belastingadviseur) voor de huidige IAB leden.

Over het nieuwe instituut: het IBA, Instituut van Belastingadviseurs en Accountants

De wet vertrouwt een aantal taken toe aan het nieuwe instituut: de voornaamste zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen (Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming ...)

Het IBA zal ongeveer 15.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3000 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn ongeveer 25.000 mensen tewerkgesteld in de sector. Deze 25.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, die 99,3 % van alle ondernemingen in België vertegenwoordigen.

  1771