Drie fiscale “easter eggs” in het nieuwe aangifteformulier

Gepubliceerd op 17-04-2019

Het nieuwe aangifteformulier werd vorige week door onze expert, Jef Wellens, volledig toegelicht (artikel: Belastingaangifte 2019). Elk jaar vallen er weer wat fiscale paaseitjes te rapen voor uzelf of voor uw klanten. De drie meest interessante kansen of vrijstellingen zijn wij voor u (met een grote strik erop) al gaan rapen. Vrolijk Pasen!

easter-eggs

Egg 1. Belastingvrijstelling op dividenden

Heeft u of uw klant dividenden van aandelen ontvangen, dan worden deze sinds 2018 gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Deze nieuwe vrijstelling vinden we terug in het vak VII van de aangifte en is beperkt tot 640 euro. Dividenden van ICB’s of van gemeenschappelijke beleggingsfondsen geven geen recht op de vrijstelling. Ook dividenden uitgekeerd door juridische constructies zoals stichtingen en trusts vallen uit de boot.

U moet zelf de vrijstelling claimen in de aangifte. Niet door het bedrag van de vrijstelling (640 euro) aan te geven, maar wel door zelf de in feite onterecht ingehouden roerende voorheffing op het vrijgestelde bedrag te berekenen en die roerende voorheffing aan te geven in de nieuwe rubriek A1b van vak VII.

Ook coöperatieve aandeelhouders moeten vanaf het aanslagjaar 2019 bij de fiscus aankloppen om de te veel betaalde belasting op de dividenden terug te vorderen. Vroeger was bruto gelijk aan netto voor de dividenden van coöperatieve aandelen, tot een maximumbedrag. Nu moeten ook de coöperatieve vennootschappen roerende voorheffing inhouden en overmaken aan de fiscus.

Hoe adviseert u concreet?

Als de financiële instelling of onderneming 30% roerende voorheffing heeft ingehouden, dan vult u naast de nieuwe code 1437 of 2437 een roerende voorheffing van 192 euro in (640 euro x 0,30) . Heeft de schuldenaar een roerende voorheffing van 20% ingehouden, dan is dat maximaal 128 euro (640 x 0,20).

Tip! Ontving uw klant dividenden uit het buitenland, waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, dan kan hij de vrijstelling eenvoudigweg claimen door de eerste 640 euro van die dividenden niet aan te geven. Let op, de vrijstelling is beperkt tot 640 euro en geldt voor álle dividenden van 2018 samen. De vrijstelling geldt wel per persoon.

Egg 2. Check zeker de bedrijfsvoorheffing op inkomsten uit deeleconomie

In 2018 kon men voor het eerst bruto tot maximaal 6.130 euro onbelast bijverdienen met een activiteit in de deeleconomie via een internetplatform (bv. Deliveroo, Ubereats, enz.), met de nieuwe burgerdiensten of met verenigingswerk. Het plafond van 6.130 euro geldt voor de drie activiteiten samen (code 1460 en 2460).

Ook al zijn inkomsten uit de deeleconomie sinds 1 januari 2018 in principe vrijgesteld van belasting, toch is het goed mogelijk dat het internetplatform vorig jaar nog bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden.

Die bedrijfsvoorheffing moet worden terugbetaald of, als het inkomen bij overschrijding van de grensbedragen belastbaar is, worden verrekend. Die terugbetaling (of verrekening) moet uw klant zelf aanvragen, weliswaar in een nieuw vak XIII in deel 1 van de aangifte.

Tip! Maak uw klant er ook attent op dat hij het bedrag naast code 461 op de fiscale fiche 281.29 voor deeleconomie moet overnemen in het nieuwe vak XIII van de aangifte, mocht dat nog niet automatisch gebeurd zijn in zijn Taxonweb-aangifte.

Egg 3. Hoger beroepskostenforfait voor zelfstandigen met winst

  747