De sluimerende impact van nieuwe business modellen op de financiering van uw supply chain

Nieuwe business modellen, disruptie, go digital and xAAS, … Het zijn nieuwe verheerlijkte business modellen die soms onvoorbereid en onafgestemd ingang vinden in je organisatie. Wat is echter hun impact op je bedrijfsfinanciering en werkkapitaal? Kluwer Opleidingen wil jou ondersteunen met inzichten over de impact van nieuwe business modellen: wat zijn de methodieken, wat is hun impact en waar zitten de opportuniteiten en de valkuilen voor je bedrijfsfinanciering? Jos Feyaerts licht dit hieronder toe.

Nieuwe business modellen, disruptie, go digital and xAAS, … Het zijn nieuwe verheerlijkte business modellen die soms onvoorbereid en onafgestemd ingang vinden in je organisatie. Wat is echter hun impact op je bedrijfsfinanciering en werkkapitaal? Kluwer Opleidingen wil jou ondersteunen met inzichten over de impact van nieuwe business modellen: wat zijn de methodieken, wat is hun impact en waar zitten de opportuniteiten en de valkuilen voor je bedrijfsfinanciering? Jos Feyaerts licht dit hieronder toe.

Nieuwe business modellen nopen tot het vroeg identificeren van hun impact op je bedrijfsfinanciering en werkkapitaal. Inzicht in de financiële ketenregie kan je helpen bij de optimalisatie van de cashbehoeften en -stromen over de grenzen van de supply chain partners, distributie- en waardeketen heen. Doel is het optimaliseren van de ‘cost of capital’, de efficiëntie, de stabiliteit, de loyaliteit en de gezamenlijk groei.

Communicerende vaten

In de gedigitaliseerde supply chain zien we ook meer en meer een wisselwerking tussen working capital en de financiering van vaste activa (materiële en vooral immateriële (IP, Sales-efforts)). Het lijken net communicerende vaten waarbij de financiële middelen die moeten worden ingezet worden weggeknepen van het ene reservoir naar de andere binnen de eigen organisatie, maar ook naar de businesspartners, met wie de nieuwe ‘connected’ business modellen worden opgezet. Er zijn binnen de nieuw gevormde distributieketens duidelijke verschuivingen in de financieringsrollen van de verschillende partners, waarbij drie actoren zichtbaar worden: asset builders, platform dirigenten en gebruikers (aanbieders en vragers).

E-commerce

E-commerce is zo’n nieuw business model dat door het extra distributiekanaal veel druk zet op werkkapitaal , vaak nog marginaal maar toch knaagt het aan de marges. Het verkopen via e-marketplaatsen verplicht ook vaak tot het gebruiken van specifieke logistieke diensten en magazijnen om maar te zwijgen van de inefficiëntie van ‘the last mile’ en de complexiteit van internationale BTW en Douanerechten.

Er zijn echter ook veel opportuniteiten om dankzij nieuwe business modellen de cashgeneratie te versterken. Zo is alvast AirBnB erin geslaagd om crowdfunding op een haast onzichtbare wijze te integreren in hun business model. In hun model weten zij immers als geen ander cash vroegtijdig beschikbaar te krijgen.

Veel sectoren gaan steeds meer in de richting van ‘-AAS’ (As A Service). Softwareleveranciers zijn met SAAS zeker het meest bekend. Echter de overgang van het vertrouwde upfront payment model van licenties naar een SAAS-model met ‘pay as you click’ heeft een extreme impact op uw cash ontwikkeling.

Niet enkel software gaat naar xAAS, ook de klassieke industrieën gaan richting totaalbeleving. Energie en lichtarmaturen worden verkocht als licht-service, zoals de openbare verlichting van de stad Mechelen. Ook autobouwers worden meer en meer verkopers van mobility. De ‘shareconomy’ heeft hierop eveneens een grote impact.

Sharing is caring

De jeugd heeft van Facebook alvast geleerd dat delen belangrijk is. Zij geven graag bezit op, in ruil voor ‘experience’. Zij denken niet alleen anders over privacy en transparantie dan ik, een veertiger, zij geven die zelfs graag vergaand op in ruil voor beleving (experience). ‘Millennials don’t want to own property, they want access’. Zij staan open om hun auto te delen voor betere mobiliteit. Een mobiliteit die hen brengt waar ze moeten zijn, genietend van een beleving en hen ontdoen van zinloze fileleed.

De share-economy zal maken dat de Overal Equipment Effectiveness (OEE) niet enkel belangrijk is voor industriële spelers maar ook voor algemeen assets aanbieders en consumenten. Dit biedt gigantische mogelijkheden tot het verhogen van de OEE van private assets met een zeer positieve impact op het gebruik van natuurlijke rijkdomen. Denk maar aan al die elektrische handgereedschappen die we allen zeer beperkt gebruiken en waar onzes garages en kelders vol van liggen. En ook het delen van een grasmaaier is niet meer zo’n raar fenomeen. Dit zal natuurlijk ook impact hebben op de volumes van de verkopers van die toestellen. Ook zij worden wellicht ‘best service’ verkopers.

En nu ook inkoop volgt…

Ook aan de procurementkant zal er veel veranderen. Zij gaan van de inkoop van goederen naar de inkoop van ervaring/beleving, met totaal andere risico’s, kosten en cash implicaties.

Misschien vraag je je af of dit nu al gaande is? Geloof me ‘The change is happening’, in de professionele bouwsector bestaan er reeds servicemodellen waarbij boren en boormachines niet langer worden verkocht door de klassieke verdelers van boormachine maar, jawel zij verkopen gaten.

De conclusie is dan ook dat de transitie van  industrieën in deze disruptieve digitale wereld, een ander denken over de financiering van uw operations vraagt én een proactieve inventarisatie van de impact op uw cashgeneratie. Zorg dat er geen gaten komen in uw cashstromen. Wees aandachtig, focus en kristaleer uw businessmodel end-to-end.

Meer info?

Wil je meer weten over deze boeiende evolutie, kom dan zeker genieten van de ‘experience’ op het komende seminarie ‘Digitalisering, new business models en uw werkkapitaal’ met trainer Jos Feyaerts en Get back control on the one, eating your cash in the autumn of 2016.

Artikel van Kluwer Learning Team

Gepubliceerd op 05-09-2016

  984