De prijs is wat de zot er voor geeft: de complexiteit van het waarderen van ondernemingen

Men zegt: “A business is worth what a willing, well informed buyer will pay to a willing seller.“
De waarde van een onderneming is een zeer subjectief begrip. En er zijn talrijke theorieën en technieken om de waarde van een onderneming te becijferen. Geen gemakkelijke opdracht !

Waarde is grotendeels afhankelijk van wat een bedrijf in de toekomst kan opbrengen. De (winst)ontwikkeling in de voorbije jaren geeft een indicatie van de toekomstmogelijkheden. Het verleden is interessant, maar niet maatgevend. Resultaten uit het verleden houden geen garanties in voor de toekomst.

Elke methode heeft zijn specifieke toepassingsdomeinen, zijn mogelijkheden en beperkingen, zijn pro’s en contra’s. Geval per geval moet een keuze gemaakt worden van de te gebruiken methode(s) en die keuze is vrij subjectief.

Over de juiste keuze en weging van de mogelijke waarderingen tussen waarderingsdeskundigen bestaan de grootste controverses. De waarderingstechnieken zijn essentieel, maar er komt ook een groot deel intuïtie en feeling bij kijken. En zelfs iedere waarderingsmethode maakt noodgedwongen gebruik van een aantal subjectieve factoren en persoonlijke schattingen. En die leiden dan op hun beurt weer tot discussies.

Kwaliteit is ook een sleutelwoord bij de waardering van een onderneming. Enerzijds hangt een goede waardering af van de kwaliteit van de gebruikte gegevens. De basis van de waardering is immers – naast een grondige studie en analyse van het bedrijf en de branche waarin het actief is – het verzamelen, controleren, analyseren en interpreteren van de financiële informatie van de onderneming. Anderzijds moeten ook de kwaliteiten en de inzet van de mensen die het bedrijf leiden geëvalueerd worden. Niet alleen de cijfers zijn belangrijk, ook de mensen, hun inzet en hun deskundigheid.

Er bestaat veel literatuur over dit onderwerp. Bertin Pouseele heeft een boek uitgebracht waarin de problematiek vanuit een andere invalshoek wordt bekeken. Naast een beschrijving en analyse van de courante waarderingsmethodes, formuleert hij ook een aantal bedenkingen en overwegingen bij de waarderingsaanpak. Hij plaatst ook een aantal kritische kanttekeningen bij de aangewende methodes en technieken en brengt de nodige nuances aan in de interpretatie en beoordeling van de waardeberekeningen en waarderingsresultaten.
Bij dit boek hoort ook een quickscan-waarderingstool. Op basis van de balans en van de resultatenrekening geeft deze tool de uitkomsten weer van de formules volgens de diverse waarderingsmethodes. Zo krijgt u een bandbreedte gevormd door de waarderingen volgens de diverse methodes. Let wel: deze tool is geen passe-partout. Iedere waarderingsmethode moet relevant zijn in zijn specifieke waarderingscontext. De waardering van een onderneming is en blijft een complex gegeven dat niet in eenvoudige formules te vatten is.

Een onderneming waarderen, hoe doen we dat? Een onderneming waarderen, hoe doen we dat?
Bertin Pouseele
€ 68,90 (€ 65,00 excl. btw)

Dit boek zal u helpen om de diverse aspecten en principes van het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen, kmo’s, vrije beroepers, … onder de knie te krijgen. Het zal u toelaten om met een kritische ingesteldheid de waarderingsoefening uit te voeren of te evalueren. 

Gepubliceerd op 07-10-2013

  621