De cijferberoeper als go-between tussen bank en klant: een niet te onderschatten rol

We hadden het op TaxWorld al over samenwerken. Samenwerken met confraters, bedrijfsrevisoren, notarissen en natuurlijk ook de bank van uw klant. In dit artikel zoomen we dieper in op het belang van een goede relatie tussen bank en cijferberoeper en de groeiende rol van deze laatste. We polsten bij Belfius naar hun ervaringen.

Kmo’s worden door de regering de spilfiguren van economisch herstel genoemd. Voor de financiering van hun projecten om zo de nodige groei te verwezenlijken moeten ze vaak beroep doen op een krediet bij een bank.

Een bank kan pas een kredietopening aan zijn klant ter beschikking stellen met de juiste kredietproducten van zodra de juiste behoeften van de klant aangetoond worden.
De klant kent zeer goed zijn business. De accountant of boekhouder kent perfect het cijfermateriaal van de klant. En dankzij deze synergie kan een goede kredietaanvraag naar de bank worden toegeschoven. Dit verhoogt dan weer de kans op een vlot verloop in de goedkeuring van de dossiers.

De accountant speelt tevens een ‘go-between’ rol tussen de klant van de bank (lees kredietnemer) en de bank. Wanneer de accountant vaststelt dat in de loop van een kredietproces de boekhoudkundige cijfers van de kredietnemer om één of andere reden verslechteren of als er andere knipperlichten zich zouden voordoen dan moet hij de bank hiervan verwittigen zodanig dat er proactief naar een oplossing kan gezocht worden in het belang van alle partijen.

De relatie tussen bank en cijferberoeper is er dus een van expert tot expert. Een relatie die in vele gevallen prima verloopt en gestoeld is op wederzijds vertrouwen. En zoals het geval bij alle relaties is deze vaak afhankelijk van persoon tot persoon. Maar wederzijdse transparantie in de processen en in de timing zorgt er voor dat de klant een optimale service krijgt. En dat moet toch altijd het doel zijn.

Ook in de ondersteuning van de kmo bij zijn kredietaanvraag ziet Belfius een nieuwe rol voor de accountant of boekhouder weggelegd. De recente gebeurtenissen en evolutie in de bancaire wereld heeft er voor gezorgd dat banken onderworpen worden aan nog strengere toezichtmaatregelen en opgelegde Bazelnormen. Het logische – en normale – gevolg is dat dit zich vertaalt in een andere benadering bij de analyse van een kredietaanvraag. En hier situeert zich de nieuwe rol voor de cijferberoepers. Zij moeten deze aanpak juist helpen overbrengen aan de klant. Bepaling van een rating, uitleg over de invloed van de globale relatie van de klant op het kredietdossier, waarom bij banken een reserveringscommissie gevraagd wordt bij de meeste kredietproducten, wat wordt er verstaan onder een bankabel krediet, …
Het is eens te meer duidelijk dat de cijferberoeper een centrale en belangrijke rol heeft die steeds meer aan belang krijgt.

We zijn ook benieuwd naar uw visie. Laat ons deze weten door onderaan dit artikel uw commentaar te posten of kom op 23 oktober naar de gratis workshop van Belfius. Tijdens deze workshop geeft Kristian Vanderwaeren – Sales & Marketing Director Tax & Accounting bij Kluwer en lid van het IAB – tips en een actieplan om de rentabiliteit van uw kantoor te helpen verhogen. Daarbij focust hij ook op het belang van partnerships en samenwerken. Als u wilt ontdekken hoe u uw kantoor «future proof» kan maken, schrijf u dan in voor 17 oktober. 
met attest permanente vorming IAB (2 uren - B0243/2012-05) en BIBF (2 uren - 46864)

Gepubliceerd op 10-10-2013

  567