Dan toch een harde Brexit? Met deze checklist adviseert u KMO-ondernemers bij de voorbereiding

Gepubliceerd op 15-03-2019

1. Een EORI-nummer aanvragen

Een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number) is vereist om handel te drijven met landen buiten de EU. Dit nummer is gebaseerd op het ondernemingsnummer en kan aangevraagd worden bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Tip!: Het duurt normaal gezien 48u om een EORI-nummer te verkrijgen. Maar met de Brexit in zicht kan deze duurtijd oplopen. Adviseer uw KMO-klant niet te lang te wachten met het indienen van de aanvraag!

2. Ga na of uw klant de juiste (export)vergunningen in handen heeft

Wie goederen verhandelt naar het VK zal na de Brexit nieuwe douaneformaliteiten moeten doorlopen. Voor bepaalde soorten goederen zal men bij de Britse invoeraangifte ook een exportvergunning moeten toevoegen of zijn extra exportcertificaten nodig. Gelukkig is de lijst met gewijzigde goederen of producten kort.

tw_artikel_brexit

Tip! Douanezakboekje

Ons Douanezakboekje biedt een beknopt overzicht van de nodige vergunningen en de huidige reglementering, aangevuld met nuttige adressen en met de nodige aandacht voor actuele thema’s zoals de Brexit.

3. Ga na of uw klant zich moet indekken voor wisselkoersrisico’s

Door de Brexit is het Britse pond wispelturiger geworden, waardoor uw klant mogelijks met hogere wisselkoersrisico’s wordt geconfronteerd. Gelukkig kan men die op verschillende manieren het hoofd bieden. Door, bijvoorbeeld, contracten met Britse klanten te onderhandelen in euro. Of een wisselkoersclausule te voorzien, om prijsaanpassingen te kunnen doorvoeren.

Tip!: Is dit alles niet mogelijk? Adviseer uw klant om contact op te nemen met zijn financiële instantie, om na te gaan of een termijncontract of andere financiële instrumenten noodzakelijk/mogelijk zijn.

4. Stimuleer een spreidingsplan voor transport

Heel wat bedrijven vrezen niet meer op tijd bij de Britse klant te raken via de Kanaaltunnel of Calais. En terecht. Stimuleer daarom uw klant om zijn goederenvervoer zoveel mogelijk te spreiden en gebruik te maken van andere transportmiddelen of andere havens zoals Zeebrugge.

Tip!: Het Zeebrugse havenbestuur bouwt aan een digitaal platform, dat Belgische exportdocumenten voor goederen tijdens de overtocht naar het VK automatisch omzet in het overeenstemmende Britse invoerdocument. Dat bespaart uw klant tijd en effort!

5. Check de contracten

Ga na of de contracten van uw klant ‘Brexit-proof’ zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de territoriale reikwijdte in koop-, distributie-, franchise-, licentie- of verzekeringsovereenkomsten. Check ook bepalingen in financiële contracten, zoals verrekening valuta, financiële convenanten en overige bepalingen.

Tip!: Kaart de herziening van contracten nu al aan bij uw klanten, voordat de Brexit effectief van kracht gaat. Zonder tijdsdruk zal de onderhandeling constructiever verlopen.

Tracht uw klanten ook te informeren over de mogelijkheden die mogelijks ontstaan door Brexit. Heeft uw klant bijvoorbeeld Britse concurrenten in de EU? Afhankelijk van de toekomstige handelsafspraken tussen de EU en het VK kunnen zij te maken krijgen met handelsbelemmeringen. Dit biedt hen kansen om marktaandeel over te nemen!

Bron: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit

  228