Covid-19: Regering versoepelt voorwaarden voor overbruggingsrecht zelfstandigen

Gepubliceerd op 27-03-2020

Zelfstandigen beschikken over een overbruggingsrecht waarvan de voorwaarden wettelijk geregeld worden. Momenteel voorziet deze wet dat het recht niet toegekend wordt wanneer de zelfstandige zijn zelfstandige activiteit minder dan een maand onderbreekt. De Regering voert nu een versoepeling in voor de onderbrekingen van korte duur. Daardoor wordt aan zelfstandigen een (gedeeltelijke) financiële uitkering toegekend die varieert tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering van het overbrugginsrecht voor elke periode korter dan één kalendermaand, in functie van het aantal periodes van 7 dagen waarin men door overmacht gedwongen wordt te onderbreken. De ‘wet van 23 maart 2020’ bevat ook tijdelijke maatregelen voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun beroepsactiviteit verplicht moeten stopzetten omwille van de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

Financiële uitkering voor onderbrekingen van korte duur

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten hebben voor periodes van gedwongen onderbreking van hun zelfstandige activiteit wegens overmacht, die te kort zijn en geen volledige kalendermaand omvatten, voortaan recht op een financiële uitkering.

Voor deze ‘korte’ periodes die tot hiertoe niet vergoed worden, wordt sinds 1 maart 2020 een eenmalige financiële uitkering van het overbruggingsrecht uitgekeerd die gelijk is aan 25%, 50%, 75% of 100% van de maandelijkse financiële uitkering, afhankelijk van het feit of de onderbreking respectievelijk minstens 7 dagen, minstens 14 dagen, minstens 21 dagen of minstens 28 dagen duurt. Het gaat hierbij telkens om opeenvolgende kalenderdagen.

In geval van een onderbreking van de beroepsactiviteit gedurende deze kalendermaand die minder dan 7 opeenvolgende kalenderdagen duurt, heeft de betrokken zelfstandige geen recht op een financiële uitkering.

Tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19

  616