Complexe fiscaliteit zorgt voor angst om zaken over het hoofd te zien

Filip Mees waagde zich aan een nieuw boek: Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. We praten met hem over het waarom van het boek en de complexiteit van de fiscaliteit.

Stelt u zich eens even voor.

Ik ben sedert meer dan 25 jaar actief als fiscaal raadgever (belastingconsulent), docent vennootschapsbelasting en (gewezen) auteur/redactiemedewerker bij diverse publicaties en tijdschriften (o.a. nu nog bij Creatief Boekhouden). Ik treed ook regelmatig op als spreker op diverse seminaries en opleidingen. De combinatie van al deze factoren geeft een beoefening van de fiscaliteit vanuit de praktijk maar tegelijk met een meer wetenschappelijk onderbouwde basis.

U heeft een boek geschreven over “Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen”. Wat is de insteek van het boek en waar komt het idee vandaan ?

Het is vanuit mijn praktijkervaringen en vele contacten met collega’s dat het werk “Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen” gegroeid is. Immers, voor vele boekhouders en accountants, en zeker ook hun medewerkers, is de fiscaliteit een complex, moeilijk en vaak onoverzichtelijk geheel geworden. De grote angst bij velen is dan ook om relevante of zelfs essentiële elementen in een concreet dossier over het hoofd te zien. Tegelijk verandert er elk jaar zoveel in de fiscaliteit dat het moeilijk is om nog met alles bij te blijven. Ook daaraan wil dit werk een oplossing helpen bieden.
Het werk beoogt dan ook twee doelstellingen: eindejaarsoptimalisatie en actualiteit. Enerzijds bevat het boek een uitgebreide checklist voor de fiscale (eindejaars)optimalisatie; deze kan elke boekhouder of accountant aanpassen aan zijn eigen kantoorpraktijk en dagdagelijks gebruiken, zowel voor de interne werking (“volledigheid” en “laatste stand van zaken”) als in contacten met klanten (“wat kunnen we voor u nog optimaliseren op fiscaal vlak”). Anderzijds worden elk jaar de voor vennootschappen relevante wijzigingen in wetgeving, rechtspraak, administratieve standpunten en rechtsleer geselecteerd. Dit resulteert in een 150-tal concrete en praktijkgerichte besprekingen van relevante vennootschapsitems.

Wat is u (fiscaal) bijgebleven van 2014 ?

Het jaar 2014 werd m.i. voornamelijk gekenmerkt door de verkiezingen. Dit betekent enerzijds de afwezigheid van nieuwe wetgeving gedurende een groot aantal maanden, en anderzijds de afwachting van een reeks nieuwe maatregelen tegen het einde van het jaar, zowel federaal als Vlaams. We kunnen ook niet ontkennen dat we, na een periode (sinds einde 2011) van groeiende grote fiscale onzekerheid – het gevolg van de politieke keuzes van de bevoegde regering –, vanuit de praktijk hopen te mogen uitkijken naar wat meer stabiliteit en zekerheid, waardoor correct fiscaal advies op langere termijn weer als normaal mag ervaren worden.

Ondertussen horen en lezen we dat een aantal van de nieuwe maatregelen voor vennootschappen reeds van toepassing zouden zijn voor de lopende boekjaren. Het is dan ook belangrijk voor alle beroepsbeoefenaars om dag na dag de concrete uitwerking van deze maatregelen op te volgen en hier al voldoende rekening mee te houden bij de eindejaarsoptimalisaties van het moment.

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 

Het opzet van dit boek is tweeërlei, nl. eindejaarsoptimalisatie en actualisatie. Enerzijds wil het u een praktijkgericht schematisch overzicht bieden van elementen die aan bod kunnen komen bij de eindejaarsoptimalisatie van een vennootschap. Vervolgens worden in méér dan 150 korte, krachtige en praktijkgerichte bijdragen de topics behandeld die in de voorbije jaren het voorwerp hebben uitgemaakt van nieuwigheden, wijzigingen en preciseringen.


Gepubliceerd op 05-12-2014

  487