Bereid je tijdig voor op de nieuwe IFRS-standaarden 9, 15 en 16

Gepubliceerd op 04-12-2017

In 2018 en 2019 zullen drie nieuwe IFRS-standaarden – de internationale boekhoudnormen – de oude vervangen. Fouad Elouch, IFRS en Reporting Expert, waarschuwt dat je je best nu al voorbereidt op de veranderingen.

“Een eerste standaard die vervangen wordt, is IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’. Aangezien dit gaat over omzetverantwoording in de resultatenrekening, zal dit een grote impact hebben op het rapporteren van een van de belangrijkste cijfers. De nieuwe IFRS 16 ‘Leaseovereenkomsten’ vereist dat alle huurcontracten op de balans en dus in de jaarrekening worden weergegeven. De impact daarvan hangt uiteraard af van je leaseportfolio. Tot slot is er nog IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’. Die bepaalt onder andere de verwerking van financiële activa en financiële passiva, waaronder de verwerking van schulden en vorderingen.”

Lezen niet voldoende

De nieuwe IFRS 15 en IFRS 9 gaan van kracht op 1 januari 2018, IFRS 16 op 1 januari 2019. Dat is dus over een paar weken al. “Daar moet je nu al mee bezig zijn, zeker met IFRS 15 over de opbrengsterkenning. Verantwoording afleggen over de omzet zal in sommige gevallen namelijk heel moeilijk blijken. Het is zeker niet zo eenvoudig als het lijkt! De principes van IFRS 16 zijn dan wel minder complex, maar de toepassing ervan vergt wel heel wat opvolging van contracten en bepaling van belangrijke veronderstellingen. Dat zal een impact hebben op alle systemen, dus ook hier is het van belang tijdig te starten met de voorbereidingen.”

De standaarden even lezen, zal zeker niet volstaan. “Je moet de standaarden echt begrijpen”, benadrukt Fouad Elouch. “Om de belangrijkste principes te begrijpen en onder de knie te krijgen, kan je best een opleiding of inleidende cursus volgen. Een tweede stap is je te laten begeleiden om de nieuwe standaarden te vertalen naar de praktijk. Zeker voor IFRS 15 zijn er verschillende criteria die goed bekeken moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een workshop waar praktische vragen en situaties uitgewerkt kunnen worden.”

Voor alle bedrijven

  1256