Belastingaangifte 2014: 41 codes minder

Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting werd vrijdag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In tegenstelling tot vorige jaren, bevat de aangifte dit jaar minder codes.

Jef Wellens, PB-specialist van Kluwer, wijst echter op de ‘stilte voor de storm’. De aangifte zal de volgende jaren immers fors uitbreiden ‘dankzij’ de zesde staatshervorming. Hij licht de nieuwigheden in de huidige aangifte kort toe.

Waarom minder codes?

Roerende inkomsten

Er werden heel wat codes geschrapt, omdat de fiscale regels in verband met de roerende inkomsten alweer wijzigden. Vorig jaar bleek de aangifte van roerende inkomsten immers een onontwarbaar kluwen. Oorzaak was de bijkomende heffing van 4 % die werd opgelegd aan belastingplichtigen die (bepaalde) roerende inkomsten behaalden boven de 20.020 EUR. Deze heffing werd beter bekend als de ‘rijkentaks’. Ondertussen werd die rijkentaks uitgebreid naar alle belastingplichtigen en werd het algemene belastingtarief van de roerende inkomsten opgetrokken tot 25 %. Dit heeft zijn weerslag op het aangeven van alle roerende goederen: dus niet enkel de interesten en dividenden, maar ook de inkomsten uit bv. de verhuur van meubelen, …

Belastingverminderingen

Omdat de regering Di Rupo fel snoeide in de belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen, verdwijnen er ook hier een pak codes. Ter herinnering: enkel dakisolatie geeft nog recht op belastingvermindering.

Ten slotte verdwenen ook de codes voor volgende belastingverminderingen uit de aangifte:

  • verbouwing van woningen in een zone voor positief grootstedelijk beleid; 
  • obligaties van het CIW (caisse d’investissement de Wallonie, de Waalse tegenhanger van het Vlaamse ARKimedesfonds);
  • elektrische personenwagens;
  • installatie van een oplaadpunt van elektrische wagens aan de woning.

Codes geschrapt, maar ook nieuwe codes erbij

Er wordt natuurlijk niet enkel geschrapt. Traditiegetrouw verschijnen er ook elk jaar nieuwe codes op de aangifte. Die nieuwigheden hangen samen met enkele wijzigingen die aan de fiscale regelgeving werden aangebracht.

Dienstencheques

Zo werd het fiscaal voordeel van de PWA- en dienstencheques verminderd: sinds 1 juli 2013 is het maximale bedrag waarop de vermindering van 30 % berekend wordt, verlaagd van 2.720 EUR tot 1.380 EUR. Met andere woorden: het maximumvoordeel daalde van 816 EUR naar 414 EUR. Dit jaar zult u dus de cheques op de aangifte moeten splitsen naargelang u ze betaalde vóór of na 1 juli 2013. Het dienstenchequebedrijf waar u de cheques koopt, zal dit evenwel duidelijk op uw fiscaal attest vermelden.

Pensioenen

Daarnaast werd de heffing op de tweede pensioenpijler (aanvullende ondernemingspensioenen) vanaf 1 juli 2013 verhoogd van 16,5 % tot 20 % (uitkering op 60 jaar) of 18 % (uitkering op 61 jaar). Als het kapitaal wordt uitgekeerd vanaf 62 jaar, blijft het tarief op 16,5 %.

Horeca

Voor gelegenheidswerk in de horeca werd in 2013 een bijzonder regime uitgewerkt. Bezoldigingen betaald aan gelegenheidswerknemers in de horeca worden afzonderlijk belast tegen 33%. Ook deze bijzondere regeling vertaalt zich  in nieuwe codes op het formulier.

Nieuwe meldplicht

Wie een bankrekening had in het buitenland, of in een ander land een levensverzekering had afgesloten, moest dit al langer melden. Vanaf dit jaar komt daar nog een nieuwe meldplicht bij: iedere oprichter of  begunstigde van een juridische constructie moet dit melden. Denk daarbij aan constructies als een trust of een stichting.

monkey Wil u er meer over weten? Alle details over de nieuwe aangifte, leest u op monKEY.be (enkel voor abonnees).
Bent u nog geen abonnee, bel dan naar 0800/40.300  en test twee weken gratis monKEY.be !

Gepubliceerd op 01-04-2014

  421