Bedrijfswagens: referentie-CO2-uitstoot voor 2020

Gepubliceerd op 20-12-2019

De referentie-CO2-uitstoot wordt gebruikt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor stijgt de referentie-CO2-uitstoot tot 111 g/km. Voor dieselwagens stijgt hij tot 91 g/km.

Een voordeel van alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever of onderneming toekent aan een werknemer of bedrijfsleider (bv. een bedrijfswagen). Zo’n voordeel van alle aard wordt beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die dit voordeel ontvangt, moet belasting betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

CO2-percentage

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen berekend als volgt:

cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage

Het CO2-percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen. Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5% voor een referentie-CO2-uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; en voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor (kalenderjaar 2012).

Voor voertuigen met een hogere CO2-uitstoot dan de referentie-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO2, tot maximum 18%. Voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO2 onder de CO2-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO2-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor.

Referentie-CO2-uitstoot

  2112