Autokosten vanaf 2018

Gepubliceerd op 15-03-2018

De fiscale behandeling van autokosten wordt vanaf dit jaar aangepakt. In twee stappen wordt het systeem volledig hervormd. De eerste fase is al voor dit jaar. Het aftrekregime in de personenbelasting wordt vanaf 2018 dezelfde als de regeling in de vennootschapsbelasting. De tweede stap is voor 2020.

2018: zelfde regels in personenbelasting en vennootschapsbelasting

Vanaf 2018 worden de regels voor de aftrekbaarheid van autokosten van de vennootschapsbelasting ook toegepast de personenbelasting. Ondernemers met een eenmanszaak zullen dus dezelfde kosten in aftrek kunnen brengen als ondernemers met een vennootschap. Dat betekent dat het vroegere vaste aftrekpercentage van 75 % plaats maakt voor een aftrekpercentage in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig. Dat komt neer op:

Uitstoot benzinewagen

Uitstoot dieselwagen

Aftrekpercentage

Maximaal 60 g/km

Maximaal 60 g/km

100 %

› 60 tot 105 g/km

› 60 tot 105 g/km

90 %

› 105 tot 125 g/km

› 105 tot 115 g/km

80 %

› 125 tot 155 g/km

› 115 tot 145 g/km

75 %

› 155 tot 180 g/km

› 145 tot 170 g/km

70 %

› 180 tot 205 g/km

› 170 tot 195 g/km

60 %

Meer dan 205 g/km

Meer dan 195 g/km

50 %

 

Maar de zelfstandige zal niet slechter af zijn

De nieuwe regeling gaat gepaard met een overgangsregeling. Daardoor kan de ondernemer steeds de meest gunstige regeling toepassen. Dat betekent dat de zelfstandige ondernemer steeds op zijn minst het vroegere aftrekpercentage van 75 % mag gebruiken.

Voorbeeld

De heer Verstraeten heeft een benzinewagen met een uitstoot van 200 gr/km: volgens de nieuwe regels heeft hij recht op een aftrek van 60 % van de kosten → hij mag de oude regels blijven toepassen en heeft recht op 75 % aftrek.

Mevrouw Wauters heeft een dieselwagen met een uitstoot van 80 gr/km: volgens de nieuwe regels heeft ze recht op een aftrek van 90 % → zij heeft geen voordeel bij de oude regels en past de nieuwe regels toe.

Vanaf 2020: minder aftrek

Vanaf 2020 komt er een volledig nieuwe aanpak. De ‘schijven’ (zoals in de tabel hierboven) worden geschrapt. De aftrekbaarheid zal vanaf dan met een formule worden berekend:  

120 % – (0,5 % × coëfficiënt volgens brandstoftype × CO2-uitstoot).

De coëfficiënt bedraagt:

  • 1 voor auto's met dieselmotor
  • 0,95 voor benzinewagens
  • 0,90 voor auto's op aardgas (tot 11 fiscale pk).

Het resultaat van de bewerking wordt beperkt tot 100 % en bedraagt minimaal 50 %. Voor auto's met een uitstoot boven 200 g is de aftrek echter beperkt tot 40 %. Het tarief van 120 % voor elektrische wagens verdwijnt.

In de personenbelasting blijft voor auto’s die vóór 2018 werden gekocht dezelfde overgangsregeling bestaan. Zelfstandige ondernemers kunnen dus het meest gunstige aftrekpercentage blijven gebruiken: percentage volgens formule of het vaste percentage van 75 %.

Een andere belangrijke wijziging is dat er voor brandstofkosten vanaf 2020 geen aparte aftrekregels meer gelden. Tot dan geldt een algemeen forfait van 75 %. Vanaf 2020 wordt ook voor brandstofkosten de aftrekbaarheid volgens de formule berekend.

  7319