Aangifte PB: persconferentie minister van Financiën

Deze ochtend organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting 2016. We lichten er enkele opmerkelijke facts & figures uit.

Deadlines en werkwijze

We beginnen maar meteen met het belangrijkste, de deadlines:

  • wie op papier indient heeft tot 30 juni;
  • wie zijn aangifte indient via Tax-on-web heeft tot 13 juli;
  • wie via mandataris zijn aangifte indient heeft tot 27 oktober.

Indienen  via Tax-on-web kan trouwens vanaf vandaag (26 april). Aanmelden kan traditiegetrouw met een token en een e-ID-lezer. Vanaf dit jaar zijn er evenwel twee extra digitale sleutels toegevoegd. Inloggen kan nu ook met een draadloze eID-kaartlezer of met een beveiligingscode die via een app voor de smartphone wordt ontvangen (bv. Google Authenticator).

De papieren versie van de aangifte wordt verstuurd van 2 tot 26 mei. De ingevulde versie moet worden opgestuurd naar het scanningscentrum van Gent of Namen. Als tolerantie wordt het nog wel aanvaard dat u de aangifte in de brievenbus van uw lokaal belastingkantoor deponeert, maar opsturen naar het scanningscentrum is zekerder.

Wie binnen de termijn zijn aangifte niet indient, krijgt een herinneringsbrief. Wie dan nog niets doet, krijgt een boete (50 EUR tot 1.250 EUR). In 2015 vulden 94 % van de belastingplichtigen hun aangifte spontaan in, nog eens 3 % na de herinnering.

Hulp verleend door de administratie

Zoals elk jaar verleent de administratie hulp op allerlei manieren. Dat gebeurt in de eerste plaats door het versturen van 2.193.666 voorstellen vereenvoudigde aangiftes (dat zijn er 70.000 meer dan vorig jaar). De VVA’s worden vooral gestuurd naar gepensioneerden, personen met een uitkering of met een zeer laag inkomen. Opmerkelijk: 95,9 % hiervan wordt zonder enige wijziging aanvaard. De VVA’s gaan tussen 9 en 20 mei op de bus. De VVA werd leesbaarder en kan vanaf 2017 ook elektronisch ontvangen worden.

Via Tax-on-web kunnen er ondertussen tot 302 codes vooraf ingevuld worden (persoonlijke informatie, burgerlijke staat, personen ten laste, inkomsten, belastingvoordelen als pensioensparen en dienstencheques).
Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn aangifte kan ook bij de fiscus terecht, in de kantoren van 2 mei tot 30 juni, op gemeentelijke zittingsdagen en in verschillende commerciële centra. De FOD Financiën waarschuwt dat het wel druk kan worden. In mei zijn de kantoren op van 9 tot 12 u, in juni van 9 tot 15.00.

De FOD gaf alvast als indicatie het volgende overzicht mee, zodat u de wachttijden kan inschatten

  • korte wachttijden: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 mei;
  • lange wachttijden: 12, 25, 26, 27 en 31 mei en 1, 2 en 3 juni;
  • heel lange wachttijden: 9, 17, 23 en 30 mei en 7-10, 14-17 en 21-24 juni;
  • extreem lange wachttijden: 6, 13, 20 en 27-30 juni.

Enkele cijfers

Steeds meer mensen dienen hun aangifte in via Tax-on-web: sinds 2011 is het aantal papieren aangiftes met bijna één miljoen gedaald. Indienen via Tax-on-web doet de burger zelf (1.458.888), via een mandataris (1.154.140) of gebeurt door een ambtenaar van Financiën (960.560).  Van de burgers die het zelf doen, logt 70 % in via de eID en 30 % via een token.

Er is veel te doen over de steeds ingewikkelder wordende aangifte. Het klopt dat er ook dit jaar weer meer codes zijn: in totaal nu 810. Het is anderzijds wel opvallend dat 82 % van de burgers minder dan 20 van deze codes nodig heeft. De nieuwe codes gaan vooral over de woonfiscaliteit (23) en over nieuwe gewestelijke materies (21). U kan trouwens aan de begincijfers makkelijk weten of u een ‘federale code’ (begint met 1 of 2) of een ‘gewestelijke code’ (begint met 3 of 4) invult.

Dat er steeds meer digitaal gebeurt, levert ook heel wat besparing op. Er moeten minder aangiftes afgedrukt worden  en worden eveneens minder ‘toelichtingen’ verstuurd. Dat alles levert een besparing op van 23 miljoen afgedrukte pagina’s. Bovendien wordt er zo ook bespaard aan drukkosten (ca. 160.000 EUR) en verzendkosten (ca. 80.000 EUR).

Gepubliceerd op 26-04-2016

  713