Aangifte PB 2017: persconferentie minister van Financiën

Deze ochtend organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017. We lichten er de nieuwigheden voor aanslagjaar 2017 uit, geven u alvast de belangrijkste deadlines mee en vertellen u ten slotte waar en wanneer u voor hulp terecht kan.

 

Deadlines

 

Het belangrijkste eerst, de deadlines:

 

  • Wie op papier indient heeft tot 29 juni 2017.
  • Wie zijn aangifte indient via Tax-on-web heeft tot 13 juli 2017.
  • Wie via mandataris zijn aangifte indient heeft tot 26 oktober 2017.

 

U kan vanaf vandaag (dinsdag 25 april) via Tax-on-web uw aangifte indienen. Aanmelden kan zoals steeds met een token of een e-ID. Steeds meer belastingplichtigen gebruiken trouwens een e-ID, de gebruikersaantallen van de tokens lopen al enkele jaren terug.

 

Wie liever op papier indient, moet nog even geduld hebben. De fiscus verstuurt de in te vullen aangiftes van 2 tot 23 mei.

 

Wie binnen de termijn zijn aangifte niet indient, krijgt een herinneringsbrief. Wie dan nog niets doet, krijgt een boete (50 EUR tot 1.250 EUR).

 

Nieuwigheden Tax-on-web

 

Tax-on-web zelf krijgt ook een make-over. De portaalsite is niet langer tax-on-web.be, alles verloopt vanaf 2017 via www.myminfin.be. Wie naar tax-on-web surft, zal daar automatisch naar toe  geleid worden.

 

Er is ook gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid. In Tax-on-web ziet u de aangifte voortaan in één scherm. U hoeft dus niet langer de verschillende vakken in verschillende schermen te doorlopen. Deze aangifte is gebaseerd op de vooraf ingevulde gegevens van dit jaar  en de codes uit uw aangifte van vorig jaar (bedragen die dit jaar opnieuw van toepassing zijn).

 

Meer uitleg daarover vindt u in een filmpje of het YouTube-kanaal van de FOD Financiën: FinancesBE.

 

Daarnaast worden de attesten van de hypothecaire leningen en levensverzekeringen automatisch door de financiële instellingen aan de fiscus bezorgd.

 

Voor het invullen van Vak IX (woonfiscaliteit) kan u rekenen op de hulp van een wizard.

 

Nieuwe codes

 

Er is al uitgebreid stil gestaan bij het feit dat de aangifte ook dit jaar weer gegroeid is: er komen 88 codes bij en verdwijnen er 13. Dat komt neer op een aangroei van 75 codes. Daardoor klokt de aangifte dit jaar af op 885 codes. Kleine nuance daarbij is dat 82 % van de belastingplichtigen minder dan 20 codes effectief nodig heeft.

 

De nieuwe codes hebben te maken met federale en gewestelijke wijzigingen. Waaronder:

 

  • Federaal: vrijstelling overuren in de horeca, terugname belastingvermindering voor aandelen van starters, speculatietaks, …
  • Gewestelijk: De Vlaamse geïntegreerde woonbonus en de Waalse chèque habitat.

 

Veel meer over de nieuwe codes leest u in ‘Belastingaangifte 2017 barst uit haar voegen’.

 

Meest gemaakte fouten

 

Het zal niet verbazen dat één van de grote struikelblokken de woonfiscaliteit is. Daarnaast maken de belastingplichtigen vooral fouten door bepaalde inkomsten vergeten aan te geven of door de samenstelling van het gezin of het aantal personen ten laste verkeerd door te geven.

 

Belangrijk aandachtspunt is ook het aangeven van buitenlandse inkomsten. De administratie beschikt over informatie over uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen en bankrekeningen. Vergeet ze zeker niet aan te geven.

 

Hulp verleend door de administratie

 

De fiscus helpt de belastingplichtigen op verschillende manieren.

 

Voorstel vereenvoudigde aangifte

 

Er worden 2.089.149 (voorlopig cijfer) voorstellen van vereenvoudigde aangifte verstuurd. Dat zijn er een beetje minder dan vorig jaar. Circa 94 % van deze VVA’s wordt ongewijzigd aanvaard. De fiscus begint op 2 mei met het uitsturen van de voorstellen.

 

Vooraf ingevulde codes

 

Via Tax-on-web kunnen er ondertussen tot 320 codes vooraf ingevuld worden. Het gaat om persoonlijke informatie, burgerlijke staat, personen ten laste, inkomsten en belastingvoordelen als pensioensparen en dienstencheques.

 

Langsgaan bij de administratie

 

U kan ook altijd naar de fiscus zelf gaan als u hulp nodig hebt bij het invullen. Dat kan van 2 mei tot 30 juni. Let op na 30 juni is dat niet meer mogelijk.

 

U kan terecht op de kantoren van Financiën, op gemeentelijke zittingsdagen (1.455 zittingsdagen op 501 locaties) en in verschillende commerciële centra (18 dagen in 16 centra).

 

Wil  u snel geholpen worden? Dan vraagt de FOD Financiën om in mei langs te komen

 

De FOD gaf alvast als indicatie het volgende overzicht mee, zodat u de wachttijden kan inschatten

 

  • korte wachttijden: 2 tot 6 mei,  9 tot 13 mei en 16 tot 20 mei;
  • lange wachttijden: 23, 24, 30 en 31 mei en 1 en 2 juni;
  • heel lange wachttijden: 8, 15, 22 en 29 mei en 6 tot 9 juni, 13 tot 16 juni en 20 tot 23 juni;
  • extreem lange wachttijden: 12, 19, 26, 27, 28, 29 en 30 juni.

 

In mei kan u van 9.00 u tot 12.00 langsgaan In juni wordt u tot 15.00 geholpen.

 

Voor doven en slechthorenden doet de fiscus een extra inspanning en voorziet ze in ondersteuning van doventolken.

 

 

Benieuwd naar meer? Bekijk dan nu ons aanbod aan 10% korting !

Gepubliceerd op 25-04-2017

  1099