7 recente btw-wijzigingen met grote impact

Gepubliceerd op 08-02-2018

De btw-materie is constant in verandering. In België waren er in 2017 maar liefst 233 wijzigingen. Met 220 werkdagen op een jaar betekent dat gemiddeld dus meer dan één wijziging per werkdag! Btw-expert Sven Reynders licht enkele recente aanpassingen toe.

“Eigenlijk stellen we twee heel uiteenlopende snelheden vast”, verduidelijkt Sven Reynders. “Enerzijds hebben we in België inderdaad die dynamiek van gemiddeld één wijziging per dag. Anderzijds gaat het op Europees niveau – waar de nieuwe economieën ook voor fundamentele wijzigingen zorgen – een stuk trager. Daar moet men door een zwaarder beslissingsproces. Voorbeelden zijn de eenvoudige en meervoudige waardebonnen, de verkoop op afstand zoals e-commerce-initiatieven, MOSS,… waarbij men de hoeveelheid administratie vermindert om zo crossborderverkopen te vergemakkelijken, enz.”

Bijblijven verplicht

Geïnformeerd worden en blijven is volgens Sven Reynders het allerbelangrijkste. “Fiscaliteit is een wetgeving van openbare orde, die moet je gewoon kennen. Als je fouten maakt, is er geen enkel excuus. Je zal sowieso langs de kassa moeten passeren en de boetes zijn behoorlijk hoog.”Sven Reynders brengt alvast deze zeven wijzigingen onder de aandacht.

1. Conformiteit van de factuur

“De Belgische fiscus is altijd heel streng geweest rond de conformiteit van de factuur. De verplichte vermeldingen waren belangrijk, zowel voor de uitreiker als voor de ontvanger. Anders was het recht op btw-aftrek immers niet gewaarborgd.

Recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie heeft dat echter afgezwakt. Staan niet alle verplichte vermeldingen erop, maar is het duidelijk en controleerbaar dat het om een economische activiteit van de ontvanger van de factuur gaat – en dus een correcte kost betreft – dan is het in orde. Europa stelt dus dat de inhoud belangrijker is dan de vorm en België heeft zich daar schoorvoetend aan aangepast.”

2. Vrijstelling levering aan zeeschepen

“Nog een voorbeeld van hoe de Europese invloed op de Belgische btw-wetgeving steeds toeneemt, is de vrijstelling van de levering aan zeeschepen. De Belgische wetgeving ging daarin heel breed, maar de Europese Commissie stelt nu dat niet het schip zelf maar wel het gebruik ervan belangrijk is. Ook op dat vlak zijn er dus wijzigingen in de Belgische wetgeving moeten gebeuren.”

3. De witte kassa

“De aanschrijving van het geregistreerde kassasysteem in de horeca was een werk van lange adem. Eerder had de Raad van State het Koninklijk Besluit daarrond nog vernietigd. In 2017 is er dan uiteindelijk toch een lange en complexe aanschrijving gekomen met tal van toelichtingen.”

4. Afschaffing kwartaalvoorschotten

“Wie elk kwartaal aangifte doet, was vroeger toch verplicht in dat kwartaal al twee keer een voorschot te betalen. Dat is nu afgeschaft. Het mag uiteraard nog, maar is niet langer verplicht. Je mag het totale bedrag ook in één keer afdragen.”

5. Toepassingen van verlaagde btw-tarieven

“De verlaagde btw-tarieven zijn al langer een heel heikel punt en een materie die enorm leeft. In 2017 zijn er op dat vlak 25 wijzigingen doorgevoerd. Nog steeds is het niet voor iedereen altijd duidelijk. Algemeen geldt dat een te hoog tarief niet erg is, maar een te laag tarief wel. Er komen een hoop aansprakelijkheden bij kijken.”

6. Belastingplicht overheid

“Nog een heel complexe materie die de voorbije twee à drie jaar in de belangstelling stond, is de belastingplicht van de overheid en van autonome gemeentebedrijven. Vorig jaar is er een circulaire rondgestuurd met een verduidelijking wanneer er wel of niet sprake is van belastingplicht.”

7. Hot issue: de Brexit

  2837