2 Tiberghien or not 2 Tiberghien

De bijzondere aanslag geheime commissielonen werd eerst door de administratie versoepeld en daarna weer een beetje verstrengd, waarna een nieuwe administratieve tolerantie werd ingevoerd. Vervolgens kwam de wetgever met een definitieve soepele regeling, om die een jaar later toch nog een beetje extra te verzachten. Waarna de administratie met een circulaire de soepele regels weer strenger ging interpreteren. Kunt u nog volgen?

De opeisbaarheid van de btw werd wel bepaald, niet bepaald, wel bepaald door de factuurdatum. Voorschotfacturen spelen wel een rol, of niet. Een voorlopig definitieve regeling wordt ingevoerd vanaf 2013, of 2014, of 2015, of 2016. En natuurlijk is er nog altijd ruimte voor overgangsmaatregelen en administratieve toleranties. Bent u nog mee?

Fiscaal recht is natuurlijk nooit echt makkelijk geweest. Maar als je er een surreëel Belgisch sausje over giet, wordt het wel heel complex.  

Het Belgisch fiscaal landschap bestaat uit (dubbelbelasting)verdragen, verordeningen, richtlijnen, wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, provincieraadsbesluiten en gemeenteraadsbesluiten.   Al die regels worden uitgevaardigd door een handvol regeringen en parlementen, door 10 provincieraden en 589 gemeenteraden. En dan vergeet ik voor het gemak even de fiscale autonomie van de polders en wateringen. Eens mens wordt er bijna duizelig van.

Dan zijn er natuurlijk ook nog heel wat (rechterlijke) instanties die vroeg of laat hun zegje willen hebben: het Europees Hof van Justitie, het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg. En natuurlijk laten ook de fiscus zelf en de rulingcommissie graag van zich horen.

Al die regulerende en beslissende organen hebben een woud van regels, meningen, standpunten, visies, rulings, vonnissen en arresten tot stand gebracht. Die elkaar al dan niet tegenspreken. En woud mag u gerust letterlijk nemen. Elk jaar gaat er een Zoniënwoud aan papier op om al die beslissingen af te drukken en verspreiden. Of in digitale termen: al die fiscale informatie slorpt terabytes van uw harde schijf op.

Al die informatie samenbrengen in één overzichtelijk en praktisch handboek, lijkt een onmogelijke taak. Een taak weggelegd voor de auteurs en de redactie van het Handboek voor Fiscaal Recht: dé Tiberghien. En kijk: ook hen is het niet gelukt. Of toch wel? Natuurlijk wel. Alleen verschijnt voor de allereerste keer de Tiberghien in niet één, maar twee delen.

Maar verder blijft de Tiberghien hét boek dat iedere fiscalist in de kast moeten hebben staan, op zijn nachtkastje moet hebben liggen, of gewoon lekker praktisch bij de  hand moet hebben. Om bij de metafoor van het (donkere?) woud te blijven: het Handboek leidt de verdwaalde fiscalist als de kiezeltjes van Hans en Grietje door het bos van fiscale regels terug naar veiliger oorden. Weg van de boze heks (zo u wil kan u hier een allegorie voor de fiscus in lezen, maar dat willen wij niet gezegd hebben natuurlijk …).

En ze leefden nog lang en gelukkig.

De Tiberghien bestellen kan hier.

Gepubliceerd op 17-11-2015

  411