Zwitsers schrappen fiscale cadeautjes voor buitenlandse bedrijven

Gepubliceerd op 22-05-2019

Wat in 2017 niet lukte, lukte deze week wel. In een bindend referendum stemde 66% van de Zwitsers voor de voorgestelde belastingherziening. Die moet een einde maken aan het fiscale gunstregime voor buitenlandse ondernemingen.

swiss-national-bank

Vennootschapsbelasting wordt opgetrokken

Op dit moment betalen buitenlandse multinationals, holdings en brievenbusbedrijven 5 procent vennootschapsbelasting, terwijl Zwitserse bedrijven 13 tot 24 procent betalen. Het argument voor dit belastingvoordeel was dat het vooral om administratieve hoofdkantoren ging met weinig werknemers, waardoor de lasten op de samenleving (openbare voorzieningen, zoals wegen, scholen, openbaar vervoer,…) ook lager zijn.

Het fiscale voordeel heeft heel wat grote concerns naar Zwitserland gelokt, zoals Shell, Unilever, C&A, grondstoffenhandelaren zoals Vitol, Glencore en Trafigura,... Verder wordt de helft van alle wereld­koffiehandel vanuit Zwitserland gestuurd, zonder dat die koffie ooit Zwitserse bodem ziet.

Het verwerpen van de verlaagde vennootschapsbelasting voor buitenlandse bedrijven betekent dat alle ondernemingen vanaf nu hetzelfde tarief aangerekend krijgen Om tot een uniform tarief te komen, wordt het belastingtarief voor buitenlandse bedrijven verhoogd en dat voor Zwitserse bedrijven verlaagd.

Compenserende maatregelen

De gedifferentieerde vennootschapsbelasting leverde naar schatting vijf miljard Zwitserse frank op, die met de hervorming zal dalen naar drie miljard. De vrees van de Zwitserse kantons is dat de openbare voorzieningen hierdoor onder druk komen te staan.

Daarom voorziet de overheid enkele compensatiemaatregelen voor de belastingdaling. Bedrijven zullen minder belasting op inkomsten uit patenten betalen. Ook kunnen uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling afgetrokken worden van het bedrijfsresultaat. Daarmee moet Zwitserland toch aantrekkelijk blijven voor buitenlandse bedrijven.

Druk van EU en Oeso

  410