Zomertijd en wintertijd? Welke economische gevolgen heeft de omschakeling?

Gepubliceerd op 29-03-2019

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt er niet meer gemorreld met de tijd. Zondag 31 maart 2021 zal waarschijnlijk dan ook de laatste verplichte omschakeling zijn naar de zomertijd in de EU. Daarna kiezen de lidstaten zelf of ze verder willen gaan in de zomertijd of in de wintertijd.

Is de afschaffing economisch gezien echt nodig of voordelig?

Er wordt heel wat afgepleit voor de afschaffing van de omschakeling tussen winter- en zomertijd. De Belgische regering, alsook 50.000 Belgen die gereageerd hebben op een openbare consultatie van de Europese Commissie, reageerden al positief op het idee om het verzetten van de tijd naar de prullenmand te verwijzen. De redenen voor de afschaffing zijn voornamelijk biologisch van aard (verstoring van de biologische klok, slaapproblemen, …). Ook economisch gezien zijn er argumenten om de afschaffing door te voeren.

Energie

Hoewel dit een van de belangrijkste redenen was om de omschakeling in te voeren, is de mogelijke impact op het energieverbruik onduidelijk. De transmissienetbeheerder ELIA geeft in elk geval aan dat er nooit een operationele impact op het net is opgevallen. Onderzoek concludeert dat de resultaten van de omschakeling op het elektriciteitsverbruik afhankelijk zijn van de gebruikte berekeningsmethodologie én de ligging van het land ten opzichte van de evenaar. De gemiddelde energiebesparing die werd gevonden over alle publicaties heen is 0,3% - niet de gehoopte besparing die met de omschakeling beoogd werd.

Productiviteit

Qua productiviteit lijkt ook hier een volledige afschaffing voordelig te zijn. Het ieder jaar tweemaal wisselen van uur geeft aanleiding tot vergissingen en verwarring, wat zowel door de maritieme sector als luchtvaartsector wordt aangehaald. Uit studies blijken werkgevers voorstander te zijn van de wintertijd (sneller licht, waardoor mensen frisser zijn in de ochtend), terwijl werknemers eerder gevonden zijn voor een permanente zomertijd (vrije tijdskansen).

  417