Zes nieuwe jaarrekeningmodellen

Gepubliceerd op 02-08-2019

De invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 en het uitvoeringsbesluit van 29 april 2019 heeft ook gevolgen voor de modellen van de jaarrekening. Voor vennootschappen zonder kapitaal (BV en CV) worden nieuwe modellen toegevoegd en voor vennootschappen met kapitaal (NV) worden de bestaande modellen aangepast. De Nationale Bank voert de wijzigingen door in 2 fasen: eerst voor de vennootschappen en in 2021 voor de verenigingen en stichtingen.

Impact Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Het gloednieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is in april ll. verschenen. Dat wetboek is rechtstreeks van toepassing op alle vennootschappen die op of na 1 mei 2019 werden, of nog worden opgericht. Voor de rechtsvorm moet voortaan een keuze worden gemaakt uit 4 overgebleven basisvormen: de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap.

Bestaande vennootschappen hebben tijd tot 1 januari 2024 om zich aan het nieuwe wetboek aan te passen of zij kunnen de nieuwe regels al vroeger toepassen via de opt in-mogelijkheid. Dit betekent dat deze vennootschappen kiezen voor een vrijwillige aanpassing van hun statuten aan de nieuwe regels. Vanaf die statutenwijziging vallen zij dan onverkort onder het nieuwe wetboek.

american-3489903_1920
  843