Wordt jouw masterproef het AFT-meesterwerk 2018?

Ook dit jaar bekroont de redactie van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift weer een jonge fiscalist(e) met het ‘AFT–Meesterwerk’.

Deze prijs wordt uitgereikt aan de student die de beste eindverhandeling over fiscaal recht heeft geschreven.

De bekroonde tekst zal gepubliceerd worden in het AFT.

Daarnaast wordt de winnaar beloond met een geldprijs en een ‘basispakket voor de fiscalist’ bestaande uit een jaarabonnement op het Algemeen Fiscaal Tijdschrift, de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de wetboeken Fiscolex Inkomstenbelasting en Btw-wetgeving, het Handboek Personenbelasting, Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting, het Handboek voor Fiscaal Recht Tiberghien en de online databank monKEY (incl. digitaal abonnement en archief van o.m. Algemeen Fiscaal Tijdschrift, Fiscale Actualiteit, Fiscale Jurisprudentie en De Fiscale Koerier).

Inzendingen voor het AFT-Meesterwerk moeten uiterlijk op 25 september 2018 per e-mail toekomen op volgend adres: ann.rasschaert@wolterskluwer.com.

 

Reglement editie 2018

Art. 1.

Het Algemeen Fiscaal Tijdschrift bekroont jaarlijks de beste eindverhandeling over fiscaal recht die in het raam van een masteropleiding is ingediend.
De ingezonden eindverhandelingen moeten geschreven zijn met het oog op het behalen van de graad van master aan een instelling voor hoger onderwijs.
Zij moeten handelen over een onderwerp dat behoort tot het Belgisch fiscaal recht, het Europees fiscaal recht of het internationaal fiscaal recht.
Enkel werken die reeds werden beoordeeld door een instelling van hoger onderwijs in het academiejaar waarnaar de prijs wordt vernoemd, worden tot de wedstrijd toegelaten.

Art. 2.

De ingezonden teksten moeten in het Nederlands gesteld zijn.

Art. 3.

De teksten worden beoordeeld op grond van hun diepgang, wetenschappelijkheid, bevattelijkheid, originele benadering en het belang voor de fiscale praktijk.

Art. 4.

De teksten worden beoordeeld in de originele vorm van inzending en naar de stand van het recht op de datum van indiening.

Art. 5.

De tekst die wordt bekroond wordt gepubliceerd in het AFT.
Bij de publicatie ontvangt de winnaar een geldprijs van 1000 EUR bij de publicatie van het werk, en een “documentatiepakket voor de fiscalist” bestaande uit een jaarabonnement op het Algemeen Fiscaal Tijdschrift, de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de wetboeken Fiscolex Inkomstenbelasting en Btw-wetgeving, het Handboek Personenbelasting, het Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting, het Fiscaal Compendium btw, het Handboek voor Fiscaal Recht Tiberghien en de online databank monKEY (incl. digitaal abonnement en archief van o.m. Algemeen Fiscaal Tijdschrift, Fiscale Actualiteit, Fiscale Jurisprudentie en De Fiscale Koerier).

Art. 6.

Behalve het AFT-Meesterwerk, kan de jury bijkomend voor andere ingezonden teksten bijzondere waarderingen uitreiken. Een bijzondere waardering wordt beloond met een geldprijs van 750 EUR en een Handboek voor Fiscaal Recht Tiberghien.
De teksten die bekroond worden met een bijzondere waardering worden eveneens gepubliceerd in het AFT.

Art. 7.

Het redactiecomité behoudt zich het recht voor om bij publicatie aan de ingezonden teksten, in overleg met de auteur, bepaalde redactionele wijzigingen aan te brengen.

Art. 8.

De jury bestaat uit het redactiecomité van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift.
De jury beslist bij consensus.
De juryleden die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling onthouden zich bij de beoordeling van inzendingen verdedigd aan deze onderwijsinstelling.
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

Art. 9.

Het verslag van de jury en de namen van de bekroonden worden bekendgemaakt in het Algemeen Fiscaal Tijdschrift. Wie een bekroning ontvangt wordt hiervan individueel verwittigd.

Art. 10.

Inzendingen voor het AFT-Meesterwerk moeten uiterlijk op 25 september 2018 per e-mail bij de redactie toekomen: ann.rasschaert@wolterskluwer.com


 

Gepubliceerd op 11-07-2018

Berichttitel

Berichtomschrijving

  788