Wijzigingen aan aftrek voor innovatie-inkomsten op komst

De federale regering heeft een voorontwerp van wet klaar waarbij er gesleuteld wordt aan de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten (de opvolger van de gecontesteerde aftrek voor octrooi-inkomsten). De geplande wetswijzigingen zullen – net als de innovatieaftrek zelf – met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 juli 2016.

De wet voorziet reeds een overgangsperiode van vijf jaar voor wie genoot van het oude regime voor octrooi-inkomsten. Vennootschappen mogen er voor opteren de octrooiaftrek nog tot 30 juni 2021 in zijn huidige vorm toe te passen. Wie daarvoor kiest, kiest daar onherroepelijk voor voor de rest van de overgangsperiode.  In het voorontwerp wordt ook de omgekeerde de keuze onherroepelijk: wanneer een  vennootschap kiest om de  innovatieaftrek nu al te gaan toepassen, kan ze er daarna niet op terugkomen en voor latere jaren niet meer kiezen voor het overgangsregime.

Het voorontwerp bepaalt dat een vennootschap geen recht heeft innovatieaftrek als octrooi al voor 2007 werd gecommercialiseerd. 

Daarnaast komen er ook regels om de inkomsten en kosten bij overgang van de ene (octrooiaftrek) naar de andere aftrek (innovatieaftrek) te regelen.

De innovatieaftrek geldt ook voor van overheidswege toegekende data- en marktexclusiviteit voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen tijdens de eerste tien jaar. Omdat data- en marktexclusiviteit over het algemeen gelden voor een periode tot elf jaar, wordt de termijn nu verlengd van tien naar elf jaar.

Lees er meer over in Fiscale Actualiteit.

Gepubliceerd op 07-08-2017

  1040