Wijziging afsluitdatum: grote impact volgens minister

Gepubliceerd op 22-05-2018

De regels over de inwerkingtreding van de hervorming van de vennoot­schapsbelasting – inclusief een antimisbruikbepaling – leiden tot heel wat aangiftecomplexiteit. Ook in de context van de hervorming zijn wijzigingen aan de afsluitdatum van het boekjaar waartoe beslist is na de aankondiging van de hervorming, niet tegenstelbaar aan de fiscus. Volgens de minister moeten we dat heel consequent opvatten. Maar dat heeft onvermoede en verreikende gevolgen in de praktijk.

De hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in fases in werking, waarbij de eer­ste fase van toepassing is vanaf aanslagjaar 2019, althans voor zover er sprake is van een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018. De inwerkingtreding van de tweede fase is gelijkaardig (van toepassing vanaf aj. 2020, als het belastbaar tijdperk ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019).

Twee aanslagjaren 2019

  972