Voordelen van alle aard pc, tablet en smartphone: nieuwe bedragen vanaf 2018

Gepubliceerd op 14-11-2017

Vanaf 1 januari 2018 verandert de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van pc, tablet, smartphone en internet. Bedoeling is de bedragen te moderniseren: zo wijzigt het voordele voor pc’s van 180 EUR naar 72 EUR. Deze voordelen hebben immers betrekking op toestellen die in de loop der jaren fors in prijs zijn gedaald: zo zijn de prijzen van pc's, laptops en vooral van gsm's en smartphones sterk gedaald ten aanzien van vroeger, mede dank zij de technische evolutie en de toenemende concurrentie. Omwille van de daling van de prijzen is het niet meer redelijk en billijk dat ook de waarde van het voordeel op een lager forfait wordt vastgesteld.

Anderzijds wordt er nu ook een forfait ingevoerd voor het belastbaar voordeel voor een tablet of een mobiele telefoon. Dit forfait wordt geraamd op de helft van dat van een volwaardige pc of laptop en bedraagt daarom 36 euro.

Het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op :

  • 72 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde vaste PC of laptop
  • 36 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld tablet of een mobiele telefoon
  • 60 EUR per jaar voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het vaste aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting
  • 48 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement.
  3229