Universiteit Antwerpen organiseert permanente vorming douane en accijnzen in samenwerking met de FOD Financiën

Gepubliceerd op 18-01-2018

Vanaf 26 februari 2018 organiseert de Universiteit Antwerpen een permanente opleiding douane en accijnzen. Het pilootproject is het resultaat van de samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen (faculteit rechten), de FOD Financiën en de private sector. “De opleiding richt zich tot werknemers uit de privésector, ambtenaren, advocaten en magistraten,  maar ook tot studenten die reeds een bachelor diploma behaalden.” aldus Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën.

Harmoniseren en verbeteren van kennis over douane

Deze nieuwe opleiding kadert in het ‘Europese Competentie Framework’ dat gericht is op het harmoniseren en verbeteren van de kennis inzake douane en internationale handel binnen de lidstaten van de Europese Unie. De Douane ondersteunt het project door lesgevers/experten ter beschikking te stellen om bepaalde aspecten van de materie te doceren. Daarnaast worden de cursussen gedoceerd door academici en lesgevers/experten uit de  juridische wereld en het bedrijfsleven.    

Algemene module en specialisaties

In een eerste fase bestaat de vorming  uit een algemene module douane en accijnzen. Van zodra deze module afgerond is, zullen in een volgende fase specialisatiemodules georganiseerd worden.

Ook aan de Universiteit van Luik

  884