Uber tijdperk aangebroken voor accountants en belastingconsulenten?

Op de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) was minister Koen Geens te gast die toelichting verstrekte over de nakende nieuwe vennootschapswetgeving. Naast onder andere de digitalisering die de sector kenmerkt, bleek dat ook deze nieuwe regelgeving een invloed zal hebben op de rol die accountant en belastingconsulent vandaag de dag spelen. Waar het al lang duidelijk is dat deze rol zich niet meer beperkt tot het opstellen van de jaarrekening bleek na afloop dat hun duale rol cruciaal wordt: enerzijds als eerstelijnsadviseur van ondernemingen en anderzijds als vertrouwensverstrekker in het algemeen belang.

De Algemene Vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) verwelkomde eind april Minister Koen Geens als gastspreker. Dit was uiteraard niet toevallig gezien we aan de vooravond staan van de nieuwe vennootschapswetgeving. De vereenvoudiging van de vennootschapsvormen met een verregaande flexibilisering van de BVBA, de afschaffing van kapitaal- en kapitaalbeschermingsregels en de vervanging door andere en efficiëntere schuldeisers beschermende regels, zullen de dagdagelijkse uitoefening van het beroep fundamenteel beïnvloeden.

Maar het zijn niet enkele regelgevende wijzigingen die het beroep van accountant en belastingconsulent een ander gezicht geven. Voorzitter Benoît Vanderstichelen gaf in zijn voorwoord al aan dat de technische evolutie waaronder de digitalisering, de concurrentie, de vraag naar meer gepersonaliseerd en strategisch advies naast de klassieke aangifteverplichtingen geen bedreiging hoeven te vormen maar daarentegen nieuwe opportuniteiten creëren die de rol van accountant en belastingconsulent als eerstelijnsadviseur voor de onderneming bevestigen.
Teneinde de ambitieuze wetteksten pragmatisch in te vullen  deed ondervoorzitter Bart Van Coile een warme oproep naar de minister om het IAB in deze te consulteren teneinde de praktische consequenties te laten evalueren door de mensen in het veld.

Hij benadrukte eveneens de dualiteit in de functie van accountant en belastingconsulent die er ook één is van vertrouwensverstrekker in het algemeen belang. Immers, de rol die ze momenteel al spelen in het kader van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen -welke nu zal worden geïntegreerd in het wetboek van economisch recht- is bedoeld als begeleiding van de ondernemer maar is er eveneens op gericht het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de financiële stabiliteit van voornamelijk de kmo’s te bevorderen.
 
De verandering van het beroep die een combinatie is van kennis, know how en sociale vaardigheden, vormt de rode draad voor de uitdagingen die IAB in 2017 wil omzetten in innoverende projecten. De kernbegrippen en sluitstukken hierin zijn gepaste studierichtingen voor de toegang tot het beroepen, specialisatie en de juiste titels, objectiveringsopdrachten (assurance en non-assuranceopdrachten in de zin van ISRS 4410), evolutie van de inhoud van de beroepstitels.  het e-mandaat, de groeiende toenadering tussen de Instituten en het beleid inzake de communicatie en de strijd tegen fiscale fraude. Het Uber tijdperk voor accountants en belastingconsulenten is onherroepelijk aangebroken!

Gepubliceerd op 03-05-2017

  1124