Trusts & Tax

Gepubliceerd op 19-01-2018

Voor de Belgische fiscalist en rechtspracticus blijft een ‘trust’ een vreemd aandoende rechtsfiguur. Met de regelmaat van de klok veroorzaken trusts dan ook allerlei fiscale problemen. Bovendien bestaat er een hardnekkige perceptie – al dan niet terecht – dat wanneer trusts worden aangewend door belastingplichtigen in België, het gaat om fenomenen van belastingontwijking, of zelfs om belastingontduiking. Ter illustratie kan worden verwezen naar de Panama Papers en de Paradise Papers-schandalen.

Het was onder meer deze perceptie van deze rechtsfiguur die de wetgever ertoe dreef om een ‘kaaimantaks’ te introduceren in het Belgische belastingrecht. Het Law, Tax & Business Forum neemt de fiscaliteit van trusts, in een tijdperk van gegevensuitwisseling en transparantieverplichtingen, onder de loep.

De faculteit rechten van de Universiteit Hasselt organiseert dinsdag 20 februari 2018 een studieavond met als thema ‘Trust & Tax’

Programma

  • 17.45 uur: Ontvangst met broodjes
  • 18.20 uur: Trusts & Tax anno 2018  (Prof. dr. Elly Van de Velde, UHasselt)
  • 18.40 uur: Fiscale gevolgen van het gebruik van trusts (Prof. dr. Niels Appermont, UHasselt)
  • 19.10 uur: Perspectieven op de kaaimantaks (De heer Luc Saliën, Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken)
  • 19.40 uur: Opsporing van vermogensstructuren (De heer Albert Bouwen,  ICT en Kennisbeheer, Bijzondere Belastinginspectie)
  • 20.10 uur: Slotwoord door de minister van Financiën, Prof. dr. Johan Van Overtveldt (Minister van Financiën, UHasselt)
  • 20.30 uur: Netwerkreceptie

Praktische info

Het boek

  1028