Tax shelter voor starters wordt uitgebreid tot groeibedrijven

Gepubliceerd op 14-12-2017

De hervorming van de vennootschapsbelasting omvat ook enkele nieuwe maatregelen in de personenbelasting. Zo komt er vanaf aanslagjaar 2019 een nieuwe belastingvermindering voor particulieren die investeren in groeibedrijven (nieuw art. 145/27 WIB 92). De maatregel is gemodelleerd op de bestaande regeling voor starters. Maar die geldt alleen in de eerste vier jaar na de oprichting van een onderneming. De nieuwe maatregel sluit daar naadloos bij aan, door een vergelijkbaar fiscaal voordeel te bieden in het vijfde tot tiende levensjaar van een (kleine) onderneming. De vraag is wel of de regering niet wat al te licht over het aspect staatssteun heenstapt.

In 2015 is een fiscaal gunstregime voor crowdfunding ingevoerd. Het omvat een onderdeel ‘equity crowdfunding’ (de zgn. tax shelter voor starters) en een onderdeel ‘crowdlending’. De regeling is herhaaldelijk bijgestuurd en aangevuld. De nieuwe (ontwerp)relancewet breidt, vanaf 1 januari 2018, het onderdeel equity crowdfunding uit tot groeibedrijven. De nieuwe tax shelter voor groeibedrijven (art. 145/27 WIB 92) is dus geënt op de bestaande regeling voor starters. De filosofie is ook dezelfde. De (ontwerp)memorie van toelichting bij de relancewet wijst er immers op dat ook groeibedrijven het vaak moeilijk hebben om kapitaal of leningen te krijgen, wegens de beperkte zekerheden die ze kunnen bieden en de risicoaversie van bepaalde financiële markten. Nochtans scheppen die groeibedrijven veel arbeidsplaatsen en dragen zij bij tot een economische dynamiek. Tegelijk stelt de regering vast dat er in België – nog steeds – ongezien veel geld op spaarboekjes staat. De tax shelter is dan ook bedoeld om particulier kapitaal te mobiliseren, om zo risicokapitaal te verschaffen aan groeibedrijven die met een funding gap kampen.

  1245