Tarief notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2019

Gepubliceerd op 27-09-2017

Het tarief voor notionele interestaftrek wordt berekend op basis van de gemiddelde rentevoet van de lineaire obligaties op tien jaar van juli, augustus en september van het voorlaatste jaar vóór het jaar waarnaar het aanslagjaar genoemd wordt. Met andere woorden: voor het tarief van 2019 hebben we de rentevoet van juli tot september 2017 nodig. Deze rentevoeten voor 2017 zijn nu bekend. Zodat het tarief van de NIA voor aj. 2019 berekend kan worden. De rentevoeten bedroegen voor juli: 0,695 %, voor augustus: 0,823 % en voor september 0,719 %. Gemiddeld levert dat een percentage op van 0,746 %.

Voor aanslagjaar 2019 is dus een tarief van 0,746 % van toepassing. Voor kmo’s komt daar nog een half procentpunt bij, zodat zij een tarief van 1,246 % kunnen toepassen.

Ter herinnering voor dit aanslagjaar (2018) bedraagt het tarief 0,237 % of 0,737 %. Voor het eerst sinds aanslagjaar 2010 stijgt het tarief dus.

  14479