Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Gepubliceerd op 04-11-2019

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO’s beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen.

Definitie van "KMO"

De wet van 28 mei 2019 voegt aan de ‘wet van 2 augustus 2002 over de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ een definitie van ‘KMO’ toe. Met “KMO” wordt hier bedoeld: een onderneming die op het ogenblik van het sluiten van een handelstransactie valt binnen de criteria vastgesteld in artikel 1:24, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat wil zeggen dat het moet gaan om een onderneming die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:
  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro;
  • balanstotaal: 4.500.000 euro.

Betalingstermijn van 30 of 60 dagen

  360