Ontwerp update 2017 modelovereenkomst OESO

De OESO heeft nu ook een ontwerp klaar van de update 2017 van de OESO-modelovereenkomst. Het ontwerp werd voorbereid door Working Party 1 van het Committee on Fiscal Affairs (CFA). Het ontwerp is nog niet door het CFA of de OESO goedgekeurd, maar zal later dit jaar aan hen voorgelegd worden. Het ontwerp reflecteert daarom niet noodzakelijk de definitieve visie van de OESO of de lidstaten.

Verschillende van de wijzigingen zijn echter al eerder goedgekeurd, daar ze voortvloeien uit het BEPS-project en als dusdanig al in de finale BEPS-rapporten uit 2015 werden opgenomen.

Enkel op de delen die nog niet eerder werden vrijgegeven voor commentaar, kan het publiek nu nog opmerkingen formuleren. Deadline hiervoor is 10 augustus.

U kan het volledige ontwerp hier raadplegen. Daarin vindt u zowel de voorgestelde wijzigingen als een overzicht van de onderdelen waarop er wel/niet opmerkingen mogen worden ingediend.

Gepubliceerd op 17-07-2017

  1025