Oh neen: belasting op chocolade?

Gepubliceerd op 10-04-2020

Chocolade. Overal in de wereld is de Belgische chocolade-industrie een begrip. In onze snoepcultuur neemt chocolade van oudsher een belangrijke positie in. En de belastingen zagen hier hun (snoep)kans schoon. Enkele lekkere wist-je-weetjes door de eeuwen heen aan de vooravond van Pasen.

Belasting op de consumptie van chocola

Chocolade werd in de zestiende eeuw in Europa geïntroduceerd. Eerst alleen verkrijgbaar als cacaodrank en vanaf de 18e eeuw in repen. Ongeacht de vorm, bleef het lange tijd een luxeproduct. En ideaal om te belasten.

Het Nederlandse Zwolle voerde in 1725 een ‘Impostie op de Consumptie van Coffy, Thee, chocolade en andere diergelyke Speciën’ in. De sociale status van het gezin bepaalde hoeveel je moest betalen. Door plechtig te verklaren dat jij de producten niet gebruikte, kon je aan de belasting ontsnappen. De armere bevolking betaalde de belasting niet. Zij konden zich sowieso geen chocola veroorloven.

Ook op andere plaatsen in de lage landen belastten de plaatselijke overheden de consumptie van chocola. Napoleon zou aan het begin van de 19e eeuw deze belastingen afschaffen.

belasting_chocolade

Het verhaal van Lady Godiva

  1604