Oh neen: belasting op chocolade?

Als België in het buitenland ergens voor bekend is, is het voor onze chocolade. En dat de belastingdruk hier zo hoog is.

Gepubliceerd op 27-03-2018

Chocolade als zwaar belast luxeproduct

Toen chocolade in de zestiende eeuw voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd, was het eerst alleen als cacaodrank verkrijgbaar. Vanaf de achttiende eeuw ontstond chocolade in repen. Ik welke vorm ook, het bleef lange tijd een luxeproduct. En ideaal om te belasten.

Zo voerde het Nederlandse Zwolle in 1725 een ‘Impostie op de Consumptie van Coffy, Thee, chocolade en andere diergelyke Speciën’ in. Hoeveel je moest betalen, hing af van sociale status van het gezin. Je kon aan de belasting ontsnappen, door plechtig te verklaren dat jij de producten niet gebruikte. De armere bevolking betaalde de belasting dan ook niet. Zij konden zich sowieso geen chocola veroorloven.

Ook op vele andere plaatsen in de lage landen, belastten de plaatselijke overheden de consumptie van chocola. Napoleon zou aan het begin van de negentiende eeuw deze belastingen afschaffen.

easter-3264420_1920

Wat een bekend Belgisch chocolademerk met belastingen te maken heeft

Kent u het verhaal van Lady Godiva? Lady Godiva was de vrouw van de Engelse Lord Leofric van Coventry.

De plaatselijke bevolking kreunde onder de zware belastingen die de Lord hen oplegde. Lady Godiva kwam op voor hun rechten. Zij zou naakt door de straten van de stad rijden. Als de bevolking binnen zou blijven, achter gesloten luiken, dan zouden hun belastingen verlaagd worden.

Zo geschiedde. De Lady reed door de stad. Alle burgers bleven binnen. Lord Leofric hield zijn woord en verminderde de belastingen. Later gaf zij haar naam aan het bekende chocolademerk.

TaxWorld wenst u allen een Vrolijk Pasen.

  1319