Nieuwe btw-richtlijn voor schepen op zee eindelijk in voege

Gepubliceerd op 19-06-2019

Goed nieuws voor alle bedrijven die diensten en goederen leveren aan zeeschepen in België. De Belgische btw-richtlijnen voor dienstverlening aan schepen op zee zijn eenduidiger en pragmatischer geworden. Een echte opsteker voor maritieme dienstverleners.

aerial-shot-building-business-2226458

 

 

  427