Multilateraal instrument (BEPS) ondertekend: grote impact op dubbelbelastingverdragen

7 juni was een belangrijke dag voor het BEPS-project. Het ‘multilateraal instrument’ (MLI) werd toen immers ondertekend door 68 landen, waaronder ook België en onze buurlanden (Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland). Enkele andere landen hebben aangegeven dat ze nog zullen ondertekenen.

Dit MLI zal in de toekomst een grote invloed hebben op de bestaande dubbelbelastingverdragen. Doordat 68 landen hebben ondertekend, heeft het MLI mogelijk een impact op circa 1.100 verdragen.

Het MLI moet nu nog wel door de landen volgens hun eigen nationale wetgeving goedgekeurd of omgezet worden. Als er vijf landen het instrument effectief hebben goedgekeurd, zal het ook echt in werking treden.

Volgens de OESO zouden de eerste wijzigingen in dubbelbelastingverdragen ten gevolge van het MLI zich al in 2018 kunnen voordoen.


 

Gepubliceerd op 09-06-2017

  1907