Meerwaarden op bitcoins: een fiscaal dubbeltje op drie kanten?

Gepubliceerd op 26-02-2018

De rulingdienst spreekt zich voor het eerst uit over het belastingregime van meerwaarden op cryptomunten in de personenbelasting, meer bepaald bitcoins (ruling nr. 2017.852, 5 december 2017). De dienst komt tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten. Maar hij voegt daar meteen aan toe dat de verrichtingen van de aanvrager een speculatief karakter hebben, waardoor de meerwaarden wel belastbaar zijn als een divers inkomen. Men zou daaruit kunnen afleiden dat, in de ogen van de rulingdienst, eventuele meerwaarden op cryptomunten steeds belastbaar zijn, hetzij als beroepsinkomsten, hetzij als diverse inkomsten. Dat lijkt ons echter te kort door de bocht. Een beoordeling in concreto dringt zich o.i. nog steeds op, waardoor in bepaalde gevallen wel degelijk nog tot niet-belastbaarheid kan worden besloten.

Automatische aan- en verkopen met zelf ontwikkelde app

  1128