Leg tijdig uw jaarrekening neer

Het laattijdig neerleggen van de jaarrekening van een onderneming kan verregaande gevolgen hebben. Recent trad immers nieuwe wetgeving in werking op basis waarvan de rechtbank van koophandel op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding kan uitspreken van een vennootschap die haar jaarrekening niet (tijdig) heeft ingediend

Vennootschappen hebben 30 dagen vanaf de goedkeuring  van de jaarrekening om ze neer te leggen. Die goedkeuring moet gebeuren binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Concreet heeft een onderneming dus 7 maanden na afsluiting van het boekjaar om haar jaarrekening bij de Nationale Bank van België neer te leggen. In principe komt de neerlegging toe aan het bestuur van een vennootschap. Vennootschappen die hun boekhouding voeren per kalenderjaar hebben dus nog tot 31 juli. Hoog tijd om tot actie over te gaan.

Ook het IAB wijst erop dat vennootschappen dus zeker tijdig moeten handelen.  De accountant kan daarbij een belangrijke rol spelen, mits hij daartoe de opdracht heeft gekregen.

Gepubliceerd op 24-07-2017

  1114