Kwart cijferprofessionals voorziet komende jaren sterke, eigen groei

Er zijn op dit moment zo’n 13.000 cijferprofessionals actief als ondernemer in ons land. Ook hun beroep evolueert. 93 procent van de cijferprofessionals geeft dan ook aan dat ze steeds meer een bedrijfsadviseur worden dan een professional die zich louter met de cijfers bezighoudt. Naast dat cijferwerk geven ze alsmaar meer advies over onder meer financieringsmogelijkheden, waaronder alternatieve financiering, en subsidies, vaak een ondoordringbaar woud voor veel ondernemers. 55 procent van de cijferberoepers besteedt een kwart tot de helft van hun prestaties aan het adviseren van hun klanten, zo blijkt uit onderzoek van NSZ en Forum for the Future waaraan 1069 professionals uit de sector hebben deelgenomen. Bij 14 procent van de cijferberoepen neemt die adviesfunctie zelfs al meer dan de helft van hun tijd in beslag.

Gevraagd naar de hoofduitdaging voor hun beroep voor de komende jaren, wijst een duidelijke meerderheid (49 procent) op het versterken van hun competenties. Ze wijzen erop dat hun beroep steeds complexer en uitgebreid wordt, waardoor zelfstudie en opleidingen nodig zijn om helemaal te kunnen bijbenen. Dat de sector tegelijkertijd in een snel tempo digitaliseert, speelt hierbij natuurlijk ook mee. Logisch gevolg: 33 procent van de cijferberoepers vindt de digitale transitie die zich aan het voltrekken is, maar ook de komende jaren zonder enige twijfel verder aanhoudt, de belangrijkste uitdaging voor de sector. 11 procent is dan weer de mening toegedaan dat de toegenomen concurrentie van allerlei consultants en sociale groepen de belangrijkste uitdaging zal vormen waarmee cijferprofessionals te kampen hebben.

Toch gaat de sector uit van een gunstige evolutie de volgende jaren. 24 procent van de cijferberoepen gaat er prat op de komende jaren sterk te zullen groeien, terwijl 32 procent uitgaat van een status quo en slechts 6 procent zich verwacht aan een omzetdaling. 20 procent overweegt dan weer een associatie te vormen of te vervoegen om te kunnen evolueren. Die associatietrend zet zich ook steeds meer door bij tal van andere vrije en intellectuele beroepen. Tot slot is 12 procent van plan om de komende jaren de zaak over te dragen, in hoofdzaak om met pensioen te gaan.

Gepubliceerd op 31-03-2017

  1049