KMO-portefeuille: Vlaamse KMO’s en vrije beroepers krijgen minder subsidies voor opleiding en advies

Gepubliceerd op 27-11-2019

Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, gaat 73 miljoen euro besparen op economische subsidies. Daarvan wordt 23 miljoen euro uit de KMO-portefeuille gehaald.

Minder subsidies vanaf 1 december 2019

Vlaamse KMO’s en vrije beroepers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen via die KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid subsidies krijgen voor opleidingen en training van hun personeel en/of voor het inwinnen van advies bij een dienstverlener (ondernemerschapsbevorderende diensten).

Kleine ondernemingen

Momenteel krijgen kleine ondernemingen die investeren in opleiding en advies maximaal 10.000 euro per kalenderjaar aan subsidies; het steunpercentage bedraagt 40% van de in aanmerking komende kosten (excl. btw). Vanaf 1 december 2019 bedraagt dit steunpercentage nog 30% (i.p.v. 40%).

En op 1 januari 2020 daalt het maximale subsidiebedrag voor de kleine ondernemingen van 10.000 euro tot 7.500 euro per kalenderjaar.

Middelgrote ondernemingen

Middelgrote ondernemingen die investeren in opleiding en advies krijgen op dit moment maximaal 15.000 euro aan subsidies per kalenderjaar via de KMO-portefeuille; voor hen bedraagt het steunpercentage 30% van de in aanmerking komende kosten (excl. btw). Vanaf 1 december 2019 bedraagt dit steunpercentage nog 20% (i.p.v. 30%).

Op 1 januari 2020 wordt het maximale subsidiebedrag voor de middelgrote ondernemingen gehalveerd; het bedraagt dan nog slechts 7.500 euro in plaats van 15.000 euro per jaar.

Enkel KMO’s waarvan de hoofdactiviteit op de dag van indiening van de steunaanvraag behoort tot de in aanmerking komende sectoren, kunnen steun krijgen. Er wordt gewerkt met een lijst van aanvaardbare NACEBEL-codes die geldt voor opleiding én advies.

man-in-beige-blazer-holding-tablet-computer-3184328

Subsidieaanvraag online

  248