Hoe vult u de kantoorruimte van uw vennootschap in op uw belastingaangifte?

Tax Tip

Gepubliceerd op 04-06-2019

Ik heb een eigen woning. Een deel daarvan verhuur ik aan mijn eigen vennootschap. Hoe breng ik dit in mijn persoonlijke aangifte in?

chris-spiegl-614974-unsplash

De inkomsten van de woning die u zelf betrekt, zijn vrijgesteld van personenbelasting. Het kadastraal inkomen van de eigen woning moet u dus niet aangeven, tenzij er nog een hypothecaire lening op rust van vóór 2005. De vrijstelling geldt echter niet voor het gedeelte van de woning dat u verhuurt. Het kadastraal inkomen van het verhuurde deel moet worden geraamd. Praktisch gebeurt dat door het totale kadastrale inkomen van de woning te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller bestaat uit de oppervlakte van het verhuurde deel van de woning en de noemer uit de totale oppervlakte van de woning. Maar u kunt hiervoor ook een akkoord sluiten met de belastingambtenaar.

Het kadastraal inkomen van het verhuurde deel van de woning geeft men aan in vak III naast code 1106/2106 als de huurder een natuurlijke persoon is die het goed zelf niet voor beroepsdoeleinden gebruikt. Maar u verhuurt niet aan een natuurlijke persoon, maar aan een rechtspersoon, aan uw vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent. In dat geval moet u het kadastrale inkomen van het verhuurde deel aangeven naast code 1109/2109 en moet u de ontvangen huurinkomsten vermelden naast code 1110/2110.

Bij een kadastraal inkomen (met betrekking tot het verhuurde deel) van 800 euro wordt voor u als bedrijfsleider maximaal 5960 euro fiscaal als huurinkomsten aanvaard en belast. U vermeldt dan 800 euro naast code 1109 en 5960 euro naast code 1110. U betaalt dan belasting op een, na toepassing van een forfaitaire kostenaftrek, nettohuur van 3576 euro, tegen het gewone belastingtarief van maximaal 50 procent. Werkelijke kosten kunt u niet van de huur aftrekken. De nettohuur wordt enkel verminderd met de intresten van uw eventuele lening gesloten voor uw woning en voor zover die intresten betrekking hebben op het verhuurde deel van de woning.

Die intresten geeft u dan aan in het federale luik van vak IX naast de code 1146/2146. Als de intresten voldoende hoog zijn, kunnen ze de belasting op uw huurinkomsten volledig neutraliseren. Bij een kadastraal inkomen van het verhuurde deel van 800 euro zijn alle huurinkomsten boven het bedrag van 5960 euro (= 800 euro x 5/3 x 4,47) voor een bedrijfsleider die verhuurt aan zijn eigen vennootschap, belastbaar als beroepsinkomen. De huurinkomsten boven 5960 euro worden fiscaal beschouwd als een bijkomende bedrijfsleidersbezoldiging.

Bent u gehuwd zonder huwelijkscontract, dan moet u de inkomsten (kadastraal inkomen en huur) altijd bij helften verdelen over beide codes, voor de helft bij u en voor de andere helft bij uw partner.

Dit artikel verscheen eerder in de reeks "Belastingvragen" uit De Standaard.

Auteur: Jef Wellens

Aangiftegids personenbelasting 2019

 

 

  2685