Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Engels !

Gepubliceerd op 27-08-2019

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is sinds 1 mei alom aanwezig. De wetgever wilde met dit nieuw vennootschapsrecht België meer internationale allure geven en wilde België weer aantrekkelijk maken voor binnen- én buitenlandse bedrijven. Door onder meer de toepassing van de statutaire zetel i.p.v. werkelijke zetel hoopt ze hiermee haar doel te bereiken. In dat elan hebben we het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (deels) vertaald naar het Engels. Boek 1, 2, 3, 5 en 7 van het nieuwe WVV vindt u voortaan naast het Nederlands en het Frans, nu ook in het Engels. In deze internationale context kan dit een makkelijke tool voor u zijn.

Nog even ter info, deze boeken van het WVV zijn vertaald :

  • Boek 1 Inleidende bepalingen
  • Boek 2 Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
  • Boek 3 De jaarrekening
  • Boek 5 De besloten vennootschap
  • Boek 7 De naamloze vennootschap

Binnenkort breiden we de boekdelen verder uit.

Een link naar het WVV vindt u onder wetgeving en hier.

 

 

  1231