Handhaving gevolgen van vernietigde bepaling: oude aanslag toch nog aanvechten blijkt zinloos

Gepubliceerd op 30-10-2019

De laatste tijd komt het meer en meer voor dat het Grondwettelijk Hof de gevolgen van de vernietiging van een wet beperkt in de tijd. Daardoor kan een eigenlijk ‘onterecht’ betaalde belasting niet teruggevraagd worden. Sommi­gen hoopten nog dat belastingplichtigen die geconfronteerd worden met zo’n arrest, alsnog hun slag thuis zouden kunnen halen op basis van een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. De overheid is immers aan­sprakelijk voor de schade die ontstaat door een ongrondwettelijke belasting, en dat staat ogenschijnlijk los van de handhaving van de (fiscale) gevolgen van de vernietigde bepaling. Maar het hof van beroep te Antwerpen slaat die hoop nu de bodem in.

  251