Forfaitaire voordelen van alle aard: geen belastbaar voordeel bij marktconforme vergoeding

Gepubliceerd op 15-07-2019

In een opmerkelijk arrest oordeelt het hof van beroep te Antwerpen dat de forfaitaire waarderingsregels voor voordelen van alle aard alleen maar kunnen worden toegepast als er ook effectief een voordeel overblijft voor de werknemer of bedrijfsleider. Als die aantoont dat hij een evenwaardige vergoeding heeft betaald, is er geen sprake meer van een belastbaar voor­deel van alle aard. Dat geldt zelfs als die vergoeding lager is dan de forfaits uit het KB/WIB 92. In zo’n geval vindt de fiscus dat de verkrijger belasting moet betalen op het verschil tussen het forfait en de vergoeding. Maar het hof wijst dat standpunt resoluut af.

bank-banking-banknote-262558

 

 

  479