Fiscale aspecten bij zetelverplaatsingen tussen België en Nederland

Gepubliceerd op 15-03-2018

Studiedag, 29 maart 2018, Hasselt.

De studiedag is een grensoverschrijdende samenwerking tussen de Universiteiten van Gent en Hasselt in België, en de Universiteiten van Maastricht en Nijmegen in Nederland. Hierdoor zal elk topic ‘gespiegeld’ worden toegelicht: heikele en actuele aspecten van de fiscaliteit van zetelverplaatsingen tussen België en Nederland komen zowel vanuit Belgisch als Nederlands perspectief aan bod. De sprekers zijn deskundigen uit én de academische wereld én de praktijk.

In het internationaal privaatrechtelijke luik omtrent grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, dat de achtergrond vormt waartegen de fiscaalrechtelijke problematiek moet worden gezien, wordt gefocust op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, met inbegrip van enkele recente markante arresten. In een volgende lezing wordt ingegaan op de bepalingen uit de ATAD-richtlijn, de Fusierichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake exitheffingen.

Daarna wordt ingezoomd op de gevolgen voor vennootschappen in het land van vertrek en het land van aankomst bij een emigratie en immigratie. Hier komen aan bod vanuit Belgisch en Nederlands perspectief: de vraag naar de statutaire/werkelijke zetel en de gevolgen van activiteitverplaatsingen met of zonder concrete zetelverplaatsing, de taxatie op latente en/of voorlopig vrijgestelde meerwaarden in het land van vertrek (met eventueel ook gevolgen voor buitenlandse vaste inrichtingen), specifieke modaliteiten inzake invordering van verschuldigde belasting, het aanpassen van de vennootschapsvorm aan binnenlandse rechtsvormen en tot slot de step up voor waardering van activabestanddelen.

Tot slot zal ook worden ingegaan op de fiscale gevolgen voor de natuurlijke personen betrokken bij grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, waaronder recente pensioenontwikkelingen.

Programma

Gezamenlijke publicatie

De sprekers zorgen voor een gezamenlijke publicatie over het thema van deze studiedag in het Algemeen Fiscaal Tijdschrift (AFT – Wolters Kluwer). Dit artikel zal aan de deelnemers van de studiedag worden nagestuurd.

Praktische info

Datum & tijdstip: donderdag 29 maart 2018 om 12.00 uur

Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Aula Louis Roppe, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt (betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)

Kostprijs: 150 euro, excl. btw (incl. deelname studiedag, catering, documentatiemap en juridische doctrinebijdrage ).

U kunt gebruik maken van de kmo-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld.

Permanente vorming: een aanvraag tot erkenning werd ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies, bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en bij het Register Belastingadviseurs.

  1090