Finance Professional Panel 2017 (I): Globalisering & digitalisering, wie niet mee is, is gezien !

In deze eerste editie van het panel, gingen we van start met het thema, na een korte terugblik op de gevalideerde assumpties uit 2016. Op basis van die assumpties, werd de BeSure app ontwikkeld. De vraag rijst of het mogelijk is om de juiste persoon, op het juiste moment met de juiste informatie te bereiken. Alle deelnemers aan het panel herkennen deze moeilijkheid, die met de digitalisering & globalisering nog groter lijkt te worden. ”Wie is waar mee bezig op welk moment?”, is de one million dollar question. “Hoe grijp je naar de keel met informatie zonder vulgair te worden? “, nog zo’n vraagstuk.

Met deze vragen werd de brug gelegd naar het nieuwe thema. De antwoorden leiden ons immers naar digitalisering, algoritmes, artifical intelligence, 'begluring' in plaats van 'controle'.
Het panel erkent de impact op de uitvoering van hun huidige beroepen. Het verhaal, meer dan de technische acuraatheid, zal in fiscaliteit aan belang winnen. Dat verhaal moet worden gebouwd door de panelleden: de finance & legal professionals. De wet en de toepassing ervan wordt niet gemaakt rekening houdende met de gebruiksvriendelijkheid ervan voor de burger. De complexiteit omwille van historische versies is enorm. De vraag rijst hoe deze complexiteit, met zeer veel ruimte voor interpretatie, kan worden omgezet in digitale tools die de controles moeten automatiseren.

Wie maakt en beheert de broncodes en waarom maken die geen onderdeel uit van de openbaarheid van bestuur?  De kennis van die broncodes kan leiden tot een nieuwe invulling van de rol van finance & legal professionals, nl. als je weet waarop gecontroleerd wordt, worden gedragsregels in die richting geadviseerd. Wetgeving is vaak 'work in progress', een aangifte is dat echter niet, alhoewel die volgens het panel veel weg heeft van een 5-sterren sudoku.

Door de digitalisering is de compartimentatie van informatie verdwenen. Indien een USB-stick de info uit een PC haalt, komt alles mee, ook hetgeen in de pre-digitale wereld in afzonderlijke folders zat. Bij de panelleden groeit de bewustwording dat je de rechten hebt, die je zelf hebt afgedwongen. Je geeft je eigen privacy vorm. Het besef dat digitale informatie bovendien niet vernietigd-teruggegeven kan worden, groeit. De 'retroactieve illusie' kwam terug ter sprake. Bekijk vandaag de business van 40 jaar geleden door een digitale bril en je kan onmogelijk nog aantonen waarom beslissingen toen zo werden genomen. 

We sluiten deze eerste bijeenkomst af met de gevalideerde assumptie dat de basis, nl. transparantie ontbreekt voor digitalisering. De rol die hierin voor Wolters Kluwer is weggelegd is die van een gebruikersvriendelijke interface met de overheid.

Gepubliceerd op 10-04-2017

  830