Finance Professional Panel 2016 (deel 4): Ethiek en fiscaliteit

In de vorige edities van het panel, bespraken we de relatie tussen risk management en fiscaliteit. Risk management heeft vele gezichten, waarvan de fiscaliteit er slechts één is. Eén dat redelijk nieuw is, maar zeker niet te onderschatten, is de impact van ethiek.

Welke belasting is fair om ze (niet) te betalen. Ons panel komt tot de conclusie dat de fairness volledig afhangt van de context bepaald door het moment, de plaats, de persoon, in kwestie. Waar de ene belastingplichtige mee wegkomt, gaat niet op voor de andere. Net die onzekerheid is voor de fiscalist, risk manager, jurist, auditor, CFO de oorzaak van vele slapeloze nachten, zelfs een rem op de bedrijfsvoering.

Het panel verwijst naar de noodzaak van ethisch handelen door de fiscus. Dit zou gepaard moeten gaan met het streven naar duidelijkere wetgeving en dus minder rulings. De huidige rulings (en de wildgroei daaraan) vestigt de aandacht op het feit dat ethiek ook aan de kant van de fiscus gelinkt wordt met de context. Wie in staat is de beste context te scheppen, heeft de grootste kans op een voordelige ruling en zelfs de grootste steun van de publieke opinie.

“We moeten door de wet heen kijken en zelfs in het hoofd van de controleur”, zeggen de panelleden. Dat is de enige mogelijkheid om een rode draad te pakken te krijgen om tot een gunstige context te komen. Het bedrijf en de professional zelf dient vooral “een verhaal” te hebben. Het panel illustreerde het als volgt : “When you have to go naked, you better look good”.  Ze geven als advies dat je best zorgt voor een goede documentatie omtrent de beslissingen en acties met fiscale impact. Zoniet, stel je jezelf en het bedrijf bloot aan  “reputational damage” met mogelijks zware gevolgen.

Niettemin zijn er bedrijven die de de afweging maken tussen de kosten van het bijhouden van al die documentatie en de kosten (boetes) van het niet-naleven van de formaliteiten. Begrijpelijk, maar door het  panel bevestigd als zijnde gevaarlijk. Om je zorgvuldig door het rechtsverkeer te begeven, dien je in staat te zijn om een historisch zicht te geven op het vermogen van het bedrijf.  Het panel spreekt van een “retroactieve illusie” waarbij je dient te verantwoorden wat je voorgangers (vroegere bedrijfsleiders, zaakvoerders, aandeelhouders, CFO) hebben gedaan, toen je zelf nog niet eens bij het bedrijf betrokken was.

De oplossing is een goede “digitale hygiëne”. Alles goed bijhouden, een vooral beroep doen op een goede databank. Zorgen dat je de info niet alleen hebt, maar ook dat je de gevraagde info makkelijk en snel terugvindt op het moment dat je ze nodig hebt. Hierin speelt Wolters Kluwer een belangrijke rol als kennispartner en onder het motto “When you have to be right”.

We sluiten dit thema af met veel bezorgdheden en massa’s actiepunten. Het panel neemt een nieuw thema op in 2017 en blijft ondertussen groeien in aantal deelnemers en verbreedt de scope.

Gepubliceerd op 19-12-2016

  551